ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła w obiektywie

Kierunki kształcenia
[kliknij ikonkę a dowiesz się więcej...]

 
 

Szkolenie drużyny z pierwszej pomocy w warunkach górskich
Czwórka naszych uczniów Tomasz Bryłka, Jakub Tęsiorowski, Kacper Kuropka i Tomasz Wójcik) oraz opiekun - pan Grzegorz Mikołowski w ramach nagrody za II miejsce w XVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” wzięli udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu pierwszej pomocy w warunkach górskich.
W szkoleniu, które odbyło się 23 i 24 czerwca 2018 w Sokolcu wzięło udział 6 najlepszych drużyn turnieju. Trening rozpoczęła część teoretyczna, podczas której swoją prelekcję wygłosił m.in. prof. Tomasz Kręcicki. Część praktyczna to zajęcia w Górach Sowich, które przeprowadzili instruktorzy Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej grupy GOPR. Uczniowie mogli m.in. sprawdzić swoje umiejętności w zabezpieczaniu poszkodowanego w pozycji zastanej, wsparciu psychicznym oraz transporcie poszkodowanego wózkiem alpejskim. Młodzież zapoznała się również ze specyfiką ratownictwa górskiego w Polsce, sprzętem specjalistycznym do ratowania w górach, jaskiniach oraz rwących rzekach górskich. Jedną z atrakcji było również zdobycie najwyższego szczytu Gór Sowich - Wielkiej Sowy.

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019
Nowy rok szkolny został tym razem zainaugurowany w ZSP Nr 1. Dyrektor szkoły Bogumiła Drobina powitała zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i uczniów.
Wśród zaproszonych gości obecni byli:
• Poseł na Sejm RP , Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Andżelika Możdżanowska
• Wicestarosta Powiatu Kępińskiego- Grażyna Jany
• Członkowie Rady Powiatu: Krystyna Możdżanowska i Zenon Kasprzak
• Skarbnik Powiatu Kępińskiego – Marcin Trojak
• Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu- Andrzej Jóźwik
• Proboszcz Parafii p. w. Świętego Marcina w Kępnie – Ks. Kanonik Jerzy Palpuchowski
• Dyrektorzy szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
• Przedstawiciele Rady Rodziców
• Przedstawiciele lokalnych mediów
Rozpoczynając rok szkolny dyrektor nawiązała do minionych wakacji, następnie wskazała czekające oświatę wyzwania.
Zadania szkoły wynikające z realizacji polityki oświatowej  to przede wszystkim:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie w wartościach i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę szczególny nacisk położymy na realizację pierwszego zadania.
Następnie dyrektor Bogumiła Drobina wskazała najważniejsze sukcesy i działania podjęte w minionym roku szkolnym oraz wyzwania na rozpoczynający się rok szkolny.
W dalszej części dyrektor złożyła życzenia: uczniom życzyła zapału, pięknych przyjaźni, wartościowych relacji oraz możliwości rozwoju osobistego;
nauczycielom zaś - aby trud związany z przekazywaniem wiedzy młodzieży  oraz kształtowaniem ich charakterów zaowocował uformowaniem wielu wartościowych osobowości, a także cierpliwości, satysfakcji z wykonanej pracy i wielu sukcesów w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej; pracownikom niepedagogicznym przyjemnej pracy i  efektywnej współpracy.
Na zakończenie uczniowie zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem Pań: Marii Połomskiej – Wojtasik, Eweliny Malinowskiej, Anny Gawrońskiej, Sylwii Bednarz, Katarzyny Grabickiej i Pana Radosława Słowińskiego, w scenografii autorstwa Pań: Marzeny Kalinowskiej i Małgorzaty Lisieckiej.
Motywem przewodnim części artystycznej  była myśl Pasteura „ Wiedza nie ma właściciela, wyciągnijmy po nią ręce”.
W programie znalazły się treści patriotyczne nawiązujące do  wspomnienia rocznicy wybuchu II wojny światowej, jak również głębokie treści dydaktyczne i
wychowawcze. Przywołano bowiem poglądy na edukację renesansowego myśliciela Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który już wtedy zauważył, że „praca nauczyciela jest tak samo ważna i powinna być szanowana jak praca lekarza, czy prawnika. Nie byłoby bowiem dobrego lekarza, prawnika , czy nawet biskupa, gdyby najpierw nie było dobrego nauczyciela.” Nie zabrakło również żartów na temat szkolnych sytuacji sprowadzających się jednak do konsensusu, że szkoła jest fajna , a spędzany w niej czas pożyteczny. Scenariusz programu wzbogacony został ekspresyjnym tańcem grupy tanecznej. Ogromne zainteresowanie  widzów wzbudził występ wokalny ucznia z klasy II LOa, który wykonując utwór  Z. Wodeckiego „Lubię wracać…”,  ujawnił nie po raz pierwszy, swój niezwykły talent muzyczny. Również szkolny zespół muzyczny zaprezentował się dostojnie w swoich strojach i repertuarze. Pointą programu artystycznego był poradnik ruchu drogowego w  szkole ze specjalnie opracowanymi znakami uwzględniającymi autentyczne sytuacje, regulamin i zasady, które od lat w szkole obowiązują. Poradnik dedykowany był uczniom klas pierwszych wraz z opracowanym „  projektem orientacji” ułatwiającym odnalezienie się w gąszczu sal i kondygnacji. Na tle piosenki finałowej ze znaczącym tytułem „Nie bój się chcieć”, wręczono wszystkim zaproszonym gościom, dyrektorom i nauczycielom , liryczne przesłania w laurkowej oprawie technicznej wraz z życzeniami od uczniów.
Szczególną uwagę wśród gości, nauczycieli i młodzieży wzbudziła scenografia łącząca historię z teraźniejszością, daleko wykraczająca poza salę gimnastyczną, na której odbywała się uroczystość: ogromny afisz przy frontowym wejściu  witał wszystkich odliczaniem dni do ferii, wakacji i stulecia szkoły , a na korytarzu do sali,  raz po raz pojawiały się dające wiele do myślenia cytaty o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, których ważność akcentowały kwiatowe bukiety słoneczników.
Wszystkie artystyczne starania podyktowane były nadrzędnym celem: wejść w nowy rok szkolny radośnie, estetycznie z radością i zapałem do pracy.
Pani dyrektor Bogumiła Drobina podsumowując uroczystość podziękowała młodzieży i nauczycielom za zaangażowanie. Zwracając jeszcze raz uwagę na priorytetowe zadania szkoły, życzyła  wszystkim uczniom sukcesów dydaktycznych, a tegorocznym maturzystom wysokich wyników
na egzaminach maturalnych i zawodowych.

Zakończenie roku szkolnego
W dniu 22 czerwca 2018 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Pani Dyrektor powitała bardzo serdecznie zaproszonych gości Wicestarostę Powiatu Kępińskiego Panią Grażynę Jany, Przewodniczącą Rady Rodziców Magdalenę Woch.   
Zakończenie roku szkolnego skłania do refleksji, podsumowań, szukania odpowiedzi na wiele pytań. Jednym z nich jest pytanie: dlaczego warto się uczyć? Nie ma chyba ucznia, który by takiego pytania w ciągu swojej nauki nie zadał – rodzicom, kolegom czy nauczycielom. Wachlarz odpowiedzi jest z pewnością szeroki, a ich
różnorodność wynika z wielu czynników.
Dziś mamy doskonałą okazję, by podsumować owoce waszej pracy. Dzień ten przyniesie odpowiedź na pytanie  czy dobrze wykorzystaliście  czas na naukę? Czy
uzyskane oceny są na miarę waszych możliwości, czy przez ten rok dostatecznie się rozwinęliście?
Rok szkolny ukończyło 524 uczniów, z czego 487 ( 93%)  uzyskało promocję do klasy programowo wyższej, dla 33 wyznaczono egzaminy poprawkowe, a 4 nie otrzymało promocji. Najwyższą średnią ocen uzyskały klasy w Liceum I LO b 4,13 , w Technikum III TAO 3,84. Natomiast najwyższa frekwencję miały klasy I LOa 92% i
I TAM 89,41%.
Zapewne rok spędzony wspólnie w murach tej placówki zostanie w pamięci każdego z nas. Wasi nauczyciele i wychowawcy odkrywają w Was talenty, motywują do działania, zachęcają do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie rynek pracy i współczesny świat.
Na nadchodzące wakacje życzę gronu pedagogicznemu, pracownikom i wszystkim Uczniom, aby  wakacje były czasem odpoczynku, by pozwoliły nabrać sił do dalszej pracy i nauki, aby  oznaczały beztroskę , były czasem relaksu , podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi.
Życzę aby ten długo oczekiwany czas, dał wszystkim wiele  radości, pozwolił na regenerację sił, zrewidowanie życiowych celów i obranych kierunków. Byście wrócili we wrześniu wypoczęci, świadomi swych aspiracji i oczekiwań, gotowi na nowe wyzwania i podniesioną poprzeczkę.

 
 

Sukcesy sportowe uczniów ZSP Nr 1 w Kępnie
15 czerwca.2018 r. w Poznaniu dokonano podsumowania współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2017/2018 wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie powtórzył swój sukces z roku szkolnego 2010/2011 i znalazł się na X miejscu spośród 260 szkół.
Na tak dobrą lokatę  wpłynęły świetne wyniki w finałach wojewódzkich XIX Licealiady 2017/2018 młodzieży z ZSP Nr 1:
- II miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców( 10 x 1000m),
- III miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt( 10 x 800m),
- II miejsce w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt,
- II miejsce w Biegach na Orientację chłopców,
- I miejsce w Biegach Na Orientację dziewcząt.
Jest to ogromna satysfakcja dla dyrekcji i nauczycieli wychowania fizycznego, którzy przygotowywali młodzież do zawodów.
Opiekunem drużyny lekkoatletycznej chłopców jest Sylwia Bednarz, drużyny chłopców biegów na orientację Urszula Jóźwik, natomiast  drużyną lekkoatletyczną dziewcząt jak i drużyną biegów na orientację dziewcząt opiekuje się Magdalena Tobias.
Start zawodach z zakresu gier zespołowych takich jak piłka koszykowa, siatkowa, unihokej, siatkówka  plażowa, piłka nożna, tenis stołowy także miał wpływ na uzyskany wynik szkoły. Podkreślić należy także duży wkład pracy pozostałych nauczycieli  wychowania fizycznego: Iwony Nowickiej, Sławomira Nowickiego, Bogusława Pawlusa i Adama Kłodnickiego.
Szkoła uczestniczy w programie Szkolny Klub Sportowy ( w 2017 działała sekcja taneczna dziewcząt, a od stycznia  2018 roku do programu dołączyła drużyna lekkoatletyczna dziewcząt).
Od ponad 10 lat ZSP Nr 1 utrzymuje się w pierwszej dziesiątce województwa  szkół ponadgimnazjalnych, a największym,  jak do tej pory osiągnięciem było zajęcie IV miejsce w województwie w roku szkolnym 2009/2010.

I Otwarty Memoriałowy Turniej w Siatkówce Plażowej im. Piotra Kunza  dla Dzieci, Kobiet i Mężczyzn o Puchar Prezesa MUKS „Czarni”
Dnia 16 czerwca 2018 roku Zarząd MUKS Czarni” przy  ZSP Nr 1 w Kępnie  zorganizował I Otwarty Memoriałowy Turniej w Siatkówce Plażowej im. Piotra Kunza  dla Dzieci, Kobiet i Mężczyzn o Puchar Prezesa MUKS „Czarni”  w Kępnie, Puchar Wójta Gminy Bralin, Puchar Sołtysa Wsi Czermin. Na nowo wybudowanym boisku do Siatkówki Plażowej w Czerminie już od godziny dziewiątej do rywalizacji sportowej przystąpiły dzieci. Rozegrano sześć spotkań systemem „każdy z każdym”, gdzie wyłoniono najlepsze pary.
1. Kacper Jędrzejak
1.Filip Jędrzejak
2.Krystian Lorenc
2.Jakub Ziółkowski
3.Kacper Rump
3. Dawid Lewandowski
4.Agata Lorenc
4.Wiktoria Garczarek.
W kategorii kobiet zgłosiły się do turnieju dwie pary.
Miejsce pierwsze zdobyła Nikola Gabryś i Joanna Piekarska wygrywając z Martyną Brząkałą  i Klaudią Bryzą.
W kategorii mężczyzn do turnieju przystąpiło sześć par, gdzie rozegrano dziesięć spotkań.
Miejsce pierwsze przypadło Pawłowi Ruszkowskiemu i Dawidowi Misiakowi.
Michał Kokot i Maciej Piędzioch uplasowali się na miejscu drugim przegrywając po zaciętej walce w setach 2:1. W meczu o trzecie miejsce Bartosz Miś i Łukasz Bartkowiak pokonali Mikołaja Macioszczyka i Pawła Skotnika.
Podsumowania Turnieju dokonał Wiceprezes MUKS „Czarni” Adam Kłodnicki gdzie przypomniał pracę na rzecz klubu Członka Zarządu Piotra Kunza. Pamiątkowe medale, dyplomy i
puchary wręczali Prezes MUKS „Czarni” przy ZSP Nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina, w imieniu Wójta Gminy Bralin i własnym Sołtys Wsi Czermin Artur Jędrzejak i synowie zmarłego Piotra Kunza Michał i Kamil Kunz, którzy dla uczestników zawodów przygotowali napoje i ciepły posiłek.

XVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy "Pierwsza pomoc"
21 maja 2018r. uczniowie z ZSP nr 1 w Kępnie Tomasz Wójcik, Kacper Kuropka, Jakub Tęsiorowski, Tomasz Bryłka wraz z opiekunem Grzegorzem Mikołowskim brali udział w XVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy "Pierwsza Pomoc" w Nowej Rudzie - Słupiec. W zawodach rywalizowały 53 drużyny z całej Polski. Najlepszymi zespołami okazali się przedstawiciele podwarszawskiego Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu.
Po dogrywce II miejsce zajął ZSP Nr 1 w Kępnie, a III miejsce Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie.
Główną nagrodą 16. edycji wydarzenia jest udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu ratownictwa w warunkach górskich organizowanym przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Grupę Wałbrzysko-Kłodzką i Polskie Towarzystwem Medycyny Ratunkowej. Laureaci otrzymali również specjalistyczną literaturę, profesjonalne apteczki i vouchery.
Najlepszym uczestnikiem
osobowością Turnieju został Tomasz Wójcik z ZSP nr 1 w Kępnie ,który weźmie udział w dziesięciodniowym Międzynarodowym Sympozjum Naukowo Szkoleniowym dotyczącym Pierwszej Pomocy we Wrocławiu.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części uczniowie pisali test składający się z 40 pytań . W drugiej części drużyna zmagała się ze scenkami sytuacyjnymi dotyczącymi nagłych zdarzeń
wypadków zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Podczas trwania turnieju młodzież miała okazję obejrzeć akcję ratowniczą pozorowanego wypadku samochodowego oraz mogli skorzystać z symulatora wypadku samochodowego podczas dachowania.
Turniej przebiegł w miłej atmosferze z zachowaniem zasad uczciwej rywalizacji.

Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Chłopców
„XIX Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2017/2018”-Baranów, 15.05.2018 r.
„XIX Licealiada 2017/2018”-Baranów, 18.05.2018 r.

W dniach 15  i 18 maja 2018 roku na boisku do siatkówki plażowej w Baranowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Chłopców rocznik 2002-2004 i Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Chłopców rocznik 1998 i młodsi.
Do turnieju zgłosiło się dziesięć par ze szkół podstawowych i osiem par ze szkół ponnadgimnazjlnych: dwie pary z ZSP Nr 2,  trzy pary z LO Nr I i trzy pary z ZSP Nr 1 w Kępnie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Pani wójt Gminy Baranów Bogumiła Leweandowska –Siwek. Powitano reprezentacje ze szkół podstawowych z Bralina, Trzcinicy, kępińskiej trójki, Mroczenia i reprezentację Gimnazjum z Perzowa. Zawody rozegrano systemem brazylijskim- podwójnej eliminacji. W imieniu Starosty Kępińskiego Witolda Jankowskiego wręczono uczestnikom mistrzostw pamiątkowe medale i dyplomy.

Szkoły Podstawowe, rocznik 2002-2004


I miejsce-Łukasz Maciejewski, Kacper Fojtar- SP Mroczeń
II miejsce-Jakub Muszyński, Kacper Belka- SP nr 3 Kępno
III miejsce-Jakub Piasecki, Tobiasz Rabiega-SP Mroczeń
IV miejsce-Marek Gwóźdź, Zieleziński Kacper-SP nr 3 Kępno

Szkoły Ponadgimnazjalne, rocznik 1998 i młodsi


I miejsce- Wiktor Łuczak, Krystian Uruski- ZSP Nr 1 Kępno

II miejsce- Paweł Skotnik, Mikołaj Macioszczyk-LO Nr I Kępno
III miejsce-Tomasz Klein, Daniel Parzybót- ZSP Nr 1 Kępno
IV miejsce-Jędrzej Tokarz, Kamil Kula- LO N r I Kępno


MISTRZOSTWA SZKOŁY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ  DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW
Baranów, 14.05.2018 r.
Dziewczęta:
 Bryza Klaudia, Woch Wiktoria
 Zając Nikola, Sak Joanna
Świtoń Sandra, Tomczyk Weronika
Światłowska Zuzanna, Mierzwiak Weronika
Chłopcy:

  1.Łuczak Wiktor, Uruski Krystian
 2.Parzybót Daniel, Klein Tomasz
 3.Kacper Mikołajczyk, Bartosz Garczarek
4.Tomasz Wiśniewski, Filip Gasztych
W turnieju wzięło udział dwanaście  par, które walczyły o najlepszą lokatę w Mistrzostwach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. W kategorii dziewcząt zgłosiły się cztery pary, natomiast w kategorii chłopców do zawodów przystąpiło osiem par. Zawody zorganizowano na  boisku do siatkówki plażowej w Baranowie. Zawody rozegrano systemem brazylijskim do dwóch przegranych meczów. Dodatkowo wsparcia finansowego udzieliła uczestnikom turnieju na kiełbaski z grila Rada Rodziców przy ZSP nr 1 w Kępnie.
 Pamiątkowe medale i dyplomy wręczył  wiceprezes Zarządu MUKS „Czarni” Adam Kłodnicki.


Uroczystość zakończenia klas maturalnych
W dniu 27.04.2018r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Nr II i Technikum Nr  1 w ZSP Nr 1. Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor Bogumiła Drobina, powitała zaproszonych gości w osobach: wicestarostę Powiatu Kępińskiego Panią Grażynę Jany, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Pana Andrzeja Jóźwika, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Panią Iwonę Rataj, księdza proboszcza Jerzego Palpuchowskiegio oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Magdalenę Woch. W dalszej części uroczystości glos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach nawiązali do ważnych kwestii współczesnej edukacji i dojrzałych wyborów. Ponownie głos zabrała dyrektor B. Drobina, która podsumowała osiągnięcia absolwentów, ich wyniki w nauce, w rywalizacji sportowej i na wielu innych płaszczyznach dydaktyczno wychowawczych. Wręczono absolwentom świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom listy gratulacyjne. W dalszej części uroczystości nastąpiło ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły. Zwieńczeniem tej doniosłej uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III TI, III TGO pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Chyskiej Drozd, Anny Paluszek i Katarzyny Grabickiej. Na koniec głos zabrali absolwenci, którzy w swojej mowie pożegnalnej docenili wysiłek dydaktyczny i wychowawczy ze strony dyrekcji szkoły wychowawców i nauczycieli uczących.
Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe  za:
Pracę w Samorządzie Szkolnym
:
Anna Lemiesz  - IIILOA, Szymon Zychla - IIILOA, Tomasz Frąszczak - IIILOA, Anna Hadryś  - IIILOA, Natalia Młynarczyk - IIILOA, Patrycja Obsada - IIILOB, Karolina Szalek - IIILOB, Karolina Jany - IIILOB
Osiągnięcia sportowe:
Wiktor Łuczak - IIILOB, Karolina Jany - IIILOB, Maja Drelak - IIILOB, Nikodem Wylęga - IVTI,
Oskar  Tomaszek - IVTI, Miłosz Wabnic - IVTI, Tomasz Kosiński - IVTI, Szymon Gogół - IVTI,
Karol Latusek - IVTI, Paulina Więckowska - IVTG
Działalność społeczną ( wolontariat) :
Zuzanna Jeziorna  - IVTI, Maciej Szczęsny - IVTI, Natalia Krotowska - IVTHR, Klaudia Szych - ZHP - IVTI
Za pracę w  zespole  wokalnym :
Anna  Lemiesz - IIILOA,  Joanna Chrupała - IIILOB, Marta Krystek - IIILOB, Bernadetta Zajączkowska - IVTG

 
 

Praca pod presją czasu czyli „deadline”
Technikum Organizacji Reklamy na Politechnice Poznańskiej
Klasa III Technikum Organizacji Reklamy uczestniczyła w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej w projekcie „Czas zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska”
Podczas praktyk uczniowie wykonywali wiele projektów związanych z przygotowaniem kampanii reklamowej nowo powstałej firmy, zaprojektowaniem logo i materiałów promocyjnych, przygotowaniem strony internetowej oraz księgi znaku.
Młodzież wykonywała szereg badań marketingowych związanych z rozpoznawalnością marki, badaniem elektroencefalogramem, badaniem eyetrackingowym, a także wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości VIAR. Badania te pozwoliły uzmysłowić na jakich elementach zatrzymuje się nasz wzrok podczas oglądania obrazu.
Podczas trwania praktyk nie zabrakło wrażeń estetycznych  odwiedziliśmy Galerię sztuki Arsenał, gdzie oglądaliśmy wystawę fotograficzną „Twarda Awangarda - Stażewski, Sosnowski, Bąkowski” oraz Centrum Kultury Zamek z wystawą „Okrągły stół” Pawła Grzesia o której ciekawie opowiadała pani kurator wystawy.
Uczniowie mieli okazję pracy w studiu telewizyjnym, gdzie nauczyli się nagrywać „setki”, które wykorzystali w programie na żywo oraz prezentować swoje prace na live streamie.
Praktyka była czasem twórczym  i bardzo kreatywnym na pewno pozostanie w naszej pamięci i pozwoli wykorzystać zdobyte umiejętności.

Młodzi przedsiębiorcy docenieni
Uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego stawiający pierwsze kroki w biznesie uczestniczący w projekcie edukacyjnym Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo wzięli udział 16 kwietnia 2018 roku w spotkaniu informacyjnym "Innowacyjna firma. Wspieramy przedsiębiorców" dotyczącym wsparcia dla nowo powstających podmiotów oraz możliwości pozyskania środków na realizacje innowacyjnych projektów.  Podczas spotkania  młodzi przedsiębiorcy ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego wraz z opiekunami otrzymali z rąk Pani Andżeliki Możdżanowskiej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pana Pawła Cybulskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów  odpowiedzialnego za kierunki zmian podatkowo-fiskalnych, podziękowania za  zaangażowanie  w różne inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości oraz cenne  upominki. Po części seminaryjnej odbyły się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie. Ofertę dla przedsiębiorców zaprezentowały:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kępnie.

 
 

NASI  UCZNIOWIE W MROCZENIU
12 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 młodzież naszego Zespołu uczestniczyła w nietypowych zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu. W sali okrągłej dawnego pałacu Feliksa Wężyka podsumowano projekt realizowany pn. „500 lat reformacji”. Temat przedsięwzięcia przywoływał jubileusz, który kościół ewangelicki obchodził w 2017 r. Młodzież otrzymała pełną informację na temat genezy reformacji (jej przyczyn religijno-ideowych oraz politycznych), działalności Marcina Lutra i innych reformatorów. Omówiono też wpływ reformacji na cywilizację europejską, m.in. przebieg w Polsce, aby później odnaleźć jej przedstawicieli w malarstwie i literaturze.  Istotnym efektem pracy uczniów okazał się film, który utrwalił ich wizytę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kępnie. Jego główna bohaterka, pastorowa Monika Cieślar w sposób niezwykle przystępny wyjaśniła m.in. zasady wiary ewangelików, przebieg świąt i najważniejsze miejsca w świątyni. Realizatorom projektu podziękował  m.in. pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Kępnie Krzysztof Cieślar. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy I LOA wraz z nauczycielkami: Grażyną Gatner i Beatą Wylegą-Grygierzec.

"Każde zdobyte doświadczenie to drogowskaz na przyszłość ...",
czyli kępińscy ekonomiści w laboratorium w Poznaniu.
9.04.2018 r. wcześnie rano, pełni uśmiechu i chęci zdobycia wiedzy wyruszyliśmy na tygodniową praktykę zawodową do Poznania. Zajęcia w ramach projektu "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" odbywały się na Politechnice Poznańskiej. Wykonywaliśmy szereg zadań... Zapoznaliśmy się z tematyką prowadzenia działalności gospodarczej. Planowaliśmy działalność "naszej firmy". Poznaliśmy program ENOVA i doskonaliliśmy umiejętność jego obsługi. Przeprowadziliśmy proces rekrutacji pracownika, zatrudnienia, zgłoszenia do ZUS oraz wynagradzania. Sporządzaliśmy deklaracje skarbowe. Jako młodzi ekonomiści mogliśmy sprawdzić się jako właściciele firm. Teraz założenie firmy i stworzenie biznesplanu to dla nas "bułka z masłem".
Po dniu pracy, przychodził czas na relaks. Zwiedziliśmy całe miasto. Po pracowitym tygodniu zostaliśmy nagrodzeni certyfikatami. Jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani tym, że daliśmy radę podołać zadaniom przygotowanym przez organizatorów. Jesteśmy przekonani, że w pełni poznaliśmy swój zawód i zostaliśmy dobrze przygotowani do tego aby prowadzić własne przedsiębiorstwo.

Piłka nożna chłopców w ramach "XIX Licealiady 2017/2018
Dnia 13 kwietnia 2018 roku na boisku "Orlika" w Kępnie rozegrano trzy mecze, które pozwoliły wyłonić najlepszą drużynę w powiecie w piłce nożnej w ramach "XIX Licealiady 2017/2018. Do turnieju przystąpiły trzy reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Po rozegranym turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy, piłki dla każdej uczestniczącej drużyny oraz statuetkę dla mistrzowskiej reprezentacji. 19 kwietnia 2018 roku w Kaliszu ZSP Nr 2 w Kępnie będzie reprezentować nasz powiat w rozgrywkach dalszego etapu.

II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
W dniu 12 kwietnia 2018 r. drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce w Rejonowych XXVI Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Kaliszu.
Drużyna w składzie:
Szymon Gogół IV TI, Klaudia Szych III LOb, Kacper Kuropka II LOa, Tomek Wójcik II LOa,Tomek Klein II LOb, Jakub Tęsiorowski II TAG
Opiekun Pan Grzegorz Mikołowski.

Profesjonalny pokaz kulinarny dla uczniów klasy I TG
Dnia 11 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy I TG mieli przyjemność gościć Pana Sebastiana Kryś szefa kuchni restauracji Kamiński a Zdrowie podczas zajęć w pracowni gastronomicznej.
 Pan Sebastian przeprowadził warsztat i pokaz kulinarny dla naszej młodzieży, podczas którego przekazał uczniom wiele cennych wskazówek i rad kulinarnych. Pokazał jak można jeść smacznie, modnie, zdrowo i przekonał nas, że wcale nie wiąże się to z ogromnym poświęceniem. Uczniowie według instrukcji pana Sebastiana przygotowali smaczne potrawy z wykorzystaniem jaj: szparagi podane z jajem poszetowym polanem delikatnym, aksamitnym sosem holenderskim; wykwintną sałatkę z łososia i jaj, a na deser przepyszne fondant czekoladowy (czekoladowe ciastko z płynnym środkiem) podane z truskawkami i posypane kruszonką z ciasta cygaretkowego. Wykonane potrawy uświetniła kreatywna dekoracja.  
 Uczniowie poznali smak profesjonalnej kuchni, mieli okazję pracować z szefem kuchni, który posiada duże doświadczenie. Pan Sebastian podczas swojej drogi zawodowej miał przyjemność pracować z Panią Magdą Gessler, gotował również dla wielu znanych osób. Pan Sebastian wręcz zaraża pasją do gotowania.
 Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, miłą atmosferę, współpracę i profesjonalne szkolenie Panu Sebastianowi z Restauracji Kamiński a Zdrowie.
   

Wycieczka szkolna Florencja - Rzym - Wenecja
Dnia 20 marca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie wyruszyli na niezapomnianą, pełną wrażeń i pięknych miejsc wycieczkę do jednej z najpiękniejszych stolic kultury starożytnej Rzymu, Florencji, Wenecji. Wycieczka, zorganizowana została przez nauczycieli ZSP nr 1 w Kępnie, Grzegorza i Ewę Mikołowskich, którzy wraz z nauczycielkami Anną Hofman, Ewą Kijak-Dacko opiekowali się uczniami oraz dołożyli wszelkich sił i starań, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i zapamiętali z wycieczki jak najwięcej. Przewodnikiem był Pan Maciej Talarek z Biura Turystycznego "Horyzont" w Poznaniu, którego mieliśmy okazję poznać podczas zeszłorocznej wycieczki do Londynu.
Wyruszyliśmy około godziny 12.00. Dzięki miłej atmosferze w autobusie nawet nie zauważyliśmy jak szybko przejechaliśmy Czechy, Austrię i przekroczyliśmy granice Włoch, aby już rano zapoznać się ze słoneczną Florencją .
Cztery dni które spędziliśmy we Włoszech przebiegały w miłej atmosferze, którym towarzyszyła słoneczna pogoda, wymarzona do zwiedzania.
Był to czas, który upłynął nam na zwiedzaniu największych zabytków słonecznych Włoch. Wycieczka tego typu została w naszej szkole zorganizowana po raz drugi.  Młodzież miała możliwość zobaczenia m.in.:  Koloseum, Forum Romanum, Fontanny di Trevi, Bazyliki św. Piotra, Katakumby, Bazylika na Lateranie, antyczny Panteon, Schody Hiszpańskie, w Wenecji Pałacu Dożów, Bazylika św. Marka, Mostu Westchnień, Mostu Rialto oraz we Florencji, Mostu Złotników, Pałacu Pittich oraz wzgórze Michała Anioła. Dużą atrakcją była obserwacja wielokulturowego społeczeństwa miasta. Na ulicach  czy w restauracjach słychać było wszystkie języki świata, również język polski. Uczestnicy wycieczki byli zdumieni tym, jak wielu rodowitych mieszkańców Włoch zna podstawy języka polskiego. Uczniowie mogli również sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w sytuacjach codziennych.
Droga powrotna upłynęła w szybszym tempie niż ta do Włoch. Wszyscy w niedzielę,  25 Marca 2018r około godziny 13.00 dotarliśmy szczęśliwie na miejsce. Wycieczka okazała się być niesamowicie udana, uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń, bogatsi w nowe doświadczenia nigdy nie zapomną tej wspaniałej podróży i z niecierpliwością czekają na kolejną taką wyprawę do jednego z miast Europy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego