- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Działania związane z obchodami 100 -lecia szkolnictwa zawodowego

 
 

OBCHODY  100 LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W POWIECIE KĘPIŃSKIM-  przeniesione

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS Co-V-2 przenosimy obchody 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego
z 6 czerwca 2020 roku na  rok szkolny 2020/2021
(dokładna data będzie podana w stosownym terminie)
Dziękujemy wszystkim, którzy byli  zaangażowani  w prace związane z obchodami
100-lecia w tym roku szkolnym.
Informujemy, że istnieje możliwość zwrotu kosztów uczestnictwa osób, które dokonały wpłat na udział w obchodach 100-lecia.
Wcześniej jednak należy skontaktować się telefonicznie ( 625830705) lub e-mail danuta.mikolajczyk@powiatkepno.pl ze skarbnikiem Stowarzyszenia Absolwentów i przyjaciół ZSP Nr 1w Kępnie.
Dyrektor szkoły i Komitet organizacyjny

Dzieje ZSP 1 - wspomnienia z kart historii
Czas omija miejsca, które wspominamy cz.1
Czas omija miejsca, które wspominamy cz.2

STULECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE KĘPIŃSKIM BUDZI WIELE EMOCJI I MOTYWUJE DO WIELU WSPOMNIEŃ. PODZIELIŁA SIĘ NIMI Z NAMI PANI JANINA BALCER, WIELOLETNI NAUCZYCIEL FIZYKI W NASZEJ SZKOLE
Wspomnienie Janki Balcer
Fizyka podstawą wszelkiej techniki

O JUBILEUSZU, SUKCESACH I PRZYSZŁOŚCI SZKOŁY
Zapraszamy do lektury wywiadu z udziałem pani dyrektor Bogumiły Drobiny. W rozmowie o przedsięwzięciach podjętych z okazji stulecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim oraz o sukcesach naszych uczniów i zbliżających się Targach Edukacyjnych.

Nowe logo jako nowa jakość w edukacji
Rozwój nauki, zmiany w metodyce nauczania i nowe wyzwania stojące przed szkołą spowodowały konieczność zmiany logo identyfikującego placówkę. Z tego powodu ogłoszono konkurs na nowy znak. Celem konkursu było uzyskanie oryginalnego projektu na logo szkoły, które miało  być czytelne i łatwo identyfikowalne z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych
Nr 1 w Kępnie. Miało wzbudzać pozytywne emocje i być proste pod względem graficznym, kolorystycznym oraz  zawierać skrót nazwy szkoły. Organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski.  Konkurs trwał od 15 do 30 listopada 2019 r., a rozstrzygnięcie  nastąpiło 11 grudnia 2019 r.
W konkursie wzięło udział 30 osób, złożono 27 prac konkursowych. Wśród uczestników byli przede wszystkim uczniowie, ale także nauczyciele i sympatycy szkoły.
Projekty były oceniane pod względem: zgodności z danymi naszej szkoły, oryginalności znaku, łatwości zapamiętania, czytelności i funkcjonalności projektu.  Brano również pod uwagę walory artystyczne, graficzne, użytkowe związane z możliwością edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.
Komisja konkursowa dokonała wyboru znaku, który spełniał założone cele; zwyciężczynią została pani Anna Kujawa - sympatyk naszej szkoły.
Jak autorka zaznaczyła w opisie „logo jednoznacznie identyfikuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie przez uproszczony rysunek budynku szkoły w sygnecie. Przerysowana perspektywa z dwoma punktami zbiegu eksponuje bryłę i dodaje dynamiki. Charakterystyczny kształt budynku, detale elewacji oraz elementy zieleni ukazują nie tylko szkołę, ale również wycinek krajobrazu. To ociepla wizerunek szkoły, a dla odbiorców mających z nią związek emocjonalny przywołuje skojarzenie przyjaznej przestrzeni, w której spędzali czas. Edukacyjny charakter obiektu oznaczony został w logotypie, poprzez umieszczenie symbolu otwartej książki. Ten sam element graficzny, przeniesiony nad budynek i powtórzony trzykrotnie,  przypominający odlatujące ptaki
to symboliczne przedstawienie najważniejszej misji szkoły, jaką jest przygotowanie wychowanków do podjęcia samodzielności”.
Logo będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych
i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczone będzie na: papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych, plakatach, ulotkach, w prasie, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i grafice internetowej, nośnikach reklamy zewnętrznej i innych związanych z działaniami w obszarze promocji szkoły. Autorka zaprojektowała również alternatywne wersje znaku.

 
 

O SZKOLE W LOKALNEJ PRASIE
W szkole trwają przygotowania do obchodów jubileuszu stulecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Z tej okazji przygotowano cykl reklam i artykułów na temat zjazdu absolwentów, historii szkoły i imprezach towarzyszących jubileuszowi. Materiał opublikowany został w ostatnich numerach „Tygodnika Kępińskiego”. Zapraszamy do lektury.

KONKURS LITERACKI OGŁOSZONY Z OKAZJI 100- LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE KĘPIŃSKIM
KARTKA Z PAMIĘTNIKA. MOJE  WSPOMNIENIE ZE SZKOŁY
Regulamin konkursu:

Powiatowy Konkurs Plastyczny z okazji Roku Stanisława Moniuszki - rozstrzygnięty
Dnia 10 grudnia 2019 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie odbyło się podsumowanie IX edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego pn. "Muzyka w klasycznej literaturze polskiej".
Celem konkursu było zaprezentowanie i rozwijanie talentów plastycznych uczniów poprzez uwrażliwienie ich na przenikanie się sztuk - muzyki, literatury, plastyki, propagowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, a także uświetnienie Roku Stanisława Moniuszki w 100-leciu Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie. Organizatorami konkursu były biblioteki szkół ponadpodstawowych Powiatu Kępińskiego i Kępińska filia Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji do fragmentu dzieła klasyki literatury polskiej, która zawiera motyw muzyki. Jury konkursu spośród wszystkich uczestników nagrodziło dwie prace uczniów naszej szkoły. I miejsce zajęła Paulina Błasek z kl. IV TRI oraz wyróżnienie zdobyła Martyna Kalinowska z kl. 1gLB. Współorganizatorem konkursu i opiekunem młodzieży z naszej szkoły w konkursie była pani Małgorzata Kacprzak.
Uroczystość wzbogacił montaż słowno-muzyczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie. Na zakończenie uroczystej gali zaproszono wszystkich zebranych gości i uczestników konkursu do słodkiego poczęstunku, o które zadbały uczennice Technikum Gastronomicznego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie, pod kierunkiem pani Beaty Ludwikowskiej. Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Radę Rodziców naszej szkoły, Starostwo Powiatowe w Kępnie, panią Marzenę Wodzińską - członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu i dyr. Biblioteki Powiatowej w Kępnie. Gratulujemy laureatom i życzymy wszystkim uczestnikom konkursu dalszych pomysłów twórczych w rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań plastycznych.
Prace plastyczne uczniów naszej szkoły wyeksponowane są na wystawie pokonkursowej, która znajduje się na korytarzu, przy świetlicy szkolnej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenie ekspozycji.
Czekamy na jubileuszową - X edycję konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym!

 
 

Konkurs  - Historia Szkoły z kodami QR
11 grudnia 2019 r. w naszej szkole  w ramach obchodów 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim zorganizowano konkurs  pn. „Szukaj z nami kodów QR”. Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły reprezentujące klasy pierwsze. Drużyny  na terenie szkoły szukały 15 ukrytych nadruków z kodem QR. Przed rozpoczęciem poszukiwań młodzież obejrzała film na temat historii naszego Zespołu przygotowany przez uczniów klasy III LOA Kamila Derdaka i Jakuba Oszendy. Następnie uczestnicy szukali zakodowanych pytań, na które musieli udzielić poprawnej  odpowiedzi. W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce zajął zespół z klasy ITE, drugie - IgTR, a  trzecie - IgTE. Konkurs przeprowadziły: Beata Wylęga-Grygierzec, Grażyna Gatner i Magdalena Roy.

Z okazji 100-lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim
Biblioteka Szkolna i Zespół Przedmiotów Humanistycznych
zapraszają uczniów, absolwentów, przyjaciół naszej szkoły
do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Moja szkoła w obiektywie”.
Celem konkursu jest utrwalenie budynku szkoły i jego usytuowania oraz zmian zachodzących w obrębie obiektu na przestrzeni lat, a także upowszechnianie
i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, zachęcenie fotografujących do zatrzymania w kadrze piękna Ziemi Kępińskiej oraz pozyskanie materiału fotograficznego dokumentującego szkołę w różnych jej przejawach.
Tematem przewodnim będzie ukazanie wizerunku szkoły oraz jej otoczenia w różnych ujęciach i na przestrzeni lat. Oczekujemy od uczestników kreatywności i  twórczej interpretacji tematu. Zachęcamy do wykorzystania starych fotografii szkolnych w celu podkreślenia przemian, jakie zaszły w szkole.
Termin trwania konkursu od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
Szczegółowy regulamin w załączniku PDF.
Wszelkich informacji udzielają Danuta Wabnic, Grażyna Gatner, Beata Wylęga- Grygierzec.

 
 

Szanowni Absolwenci i Sympatycy


Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać
i tam je wspominać.
Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)


W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień jak twierdzi Terry Pratchett potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego  stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby, ta znacząca rocznica wyeksponowała  przede wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle, rolnictwie, ogrodnictwie i służbie zdrowia.  
Realizacja tych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.  

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie
wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Bogumiła Drobina
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
Komitet Obchodów Jubileuszu

Turniej w Piłce Nożnej Halowej
Dnia 31 października 2019 roku z okazji 100-Lecia Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Kępińskim   odbył się Turniej w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Prezesa MUKS „Czarni” przy ZSP Nr 1 w Kępnie. Uroczystego otwarcia dokonała Bogumiła Drobina Prezes MUKS „Czarni” i zarazem Dyrektor ZSP Nr 1 w Kępnie . Do turnieju przystąpiło siedemnaście drużyn uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie. Rekordowa ilość zgłoszeń pozwoliła organizatorom podzielić  zespoły na sześć grup. W wyniku rywalizacji sportowej wyłoniono sześć najlepszych drużyn, które w wyniku losowania rozegrały mecze systemem pucharowym. Trzy najlepsze drużyny rozegrały mecze „każdy z każdym”. Trzecie miejsce zajęła klasa III LOA. Na drugim miejscu uplasowała się klasa III TI. Drużyną, która nie przegrała żadnego spotkania w zawodach to zawodnicy, którzy połączyli się z klas II TI, Kl. II THE i Kl. IILOA. Najskuteczniejszym zawodnikiem z sześcioma trafieniami został Maciej Osesiak z klasy II TI. Najlepszym bramkarzem wybrano Damiana Dumańskiego z klasy III LOA. Zawodnikiem turnieju został Kamil Gurtman z klasy III TI. Pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy wręczył  Adam Kłodnicki wiceprezes MUKS „Czarni” przy ZSP Nr 1 w Kępnie.

Turniej piłki plażowej

Konkurs na logo szkoły
W dniu 13 stycznia o godzinie 10.30 w naszej szkole nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na logo naszej szkoły. W konkursie wzięło udział  30 uczestników. Byli nimi uczniowie, nauczyciele  i sympatycy szkoły. Wszyscy przedstawili swoją propozycję znaku graficznego.
Po obejrzeniu wszystkich prac Komisja  Konkursowa w składzie: Bogumiła Drobina, Urszula Tyra, Janusz Pruchnicki, Agnieszka Krysiak, Magdalena Woch, Tomasz Gatner, Małgorzata Lisiecka, Marzena Kalinowska, Paulina Błasek i Szymon Andrzejewski, dokonała wyboru zwycięskiego logo.
Po głosowaniu zwycięzcą konkursu została  Pani Anna Kujawa. Jej pomysł na logo uzyskała największą liczbę punktów. Wybrany znak graficzny będzie wykorzystywany przez naszą placówkę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych. Gratulujemy!
Nagrodę główną wręczyła Pani Dyrektor Bogumiła Drobina. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział. Rada Rodziców która była sponsorem konkursu dla wszystkich uczestników przygotowała słodki poczęstunek.
Organizatorzy konkursu bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, pracę i pomysły włożone w konkursowe zgłoszenie.

Wydanie kalendarza okolicznościowego na rok 2020

 
 

100 minut tańca na 100-lecie szkolnictwa zawodowego

Przygotowanie materiałów reklamowych

 
 

25 lat po maturze
25 maja br. świętowali 25 lat po maturze
Zjazd, który odbył się 25 maja br. nazwać można nietypowym z kilku powodów. Po pierwsze, zgromadził rocznik, dla którego 2019 rok okazuje się srebrnym jubileuszem. Po drugie, 25 lat po maturze spotkali się przedstawiciele trzech klas: Liceum Wiejskiego, Technikum Mechanicznego i Liceum Ekonomicznego. Wreszcie wyróżniał się oryginalną organizacją. Spotkanie rozpoczęto w kępińskim kinie, gdzie zorganizowano szczególne filmowe wydarzenie, wyświetlono zrekonstruowany cyfrowo zapis akademii zakończenia szkoły z 1994 roku oraz kilka multimedialnych prezentacji zdjęć przygotowanych specjalnie na tę okazję. 25 lat temu wspólnie tańczyli poloneza, potem pisali maturę, 25 maja 2019 r. wspominali. Refleksji… śmiechów i uśmiechów nie było końca.
Druga część zjazdu odbyła się w Restauracji La Costa w Kępnie. Rozmowom, tańcom i żartom nie było końca.  W zjeździe uczestniczyli nauczyciele: wychowawca klasy Technikum Mechanicznego – Tadeusz Podyma oraz wychowawczyni Liceum Wiejskiego – Grażyna Gatner.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego