- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Biblioteka

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia – co roku -  obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji Biblioteka Szkolna przygotowała krótką audycję, którą wygłoszono przez radiowęzeł. Młodzieży przybliżono przede wszystkim genezę święta.
Obchodzone 23 kwietnia święto ustanowiło UNESCO w  1995 r. na wniosek Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców. Święto zainicjowano w Barcelonie w setną rocznicę powstania Unii. Pomysł oddania hołdu książce oraz jej twórcom zainicjowano
w Katalonii. Tam to właśnie 23 kwietnia przypada święto narodowe - jest to Dzień Św. Jerzego, patrona Katalonii. Tego dnia kobiety obdarowywano czerwonymi różami – miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni zaś otrzymywali od pań książki. W 1926 r. wydawca Vincente Andres, zaproponował więc ustanowienie Dnia Książki.
Tak więc Dzień Książki był w Hiszpanii obchodzony już w 1930 r., a w innych krajach hiszpańskojęzycznych od 2007 r., w tym także w Polsce.
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, które służą promocji czytelnictwa oraz ochronie praw autorskich i własności intelektualnej. Bo czyż nie miał racji Cycero, twierdząc, że: Czytanie
rozwija rozum młodzieży/ Odmładza charakter starca/ Uszlachetnia w chwilach pomyślności/ Daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach. Pokłońmy się więc książce i poddajmy urokom jej fascynacji czytania.
Dziękujemy za wysłuchanie audycji.

BIBLIOTEKA TO NIE TYLKO WYPOŻYCZALNIA
Biblioteki Szkolne realizują wiele zadań, wśród nich m.in.: udostępnianie książek, tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych czy udostępnianie aktów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z wykazem ustalonym przez dyrektora szkoły. Bibliotekarz organizuje strukturę biblioteki szkolnej, zadanie to obejmuje również  prowadzenie ewidencji zbiorów, w szczególności poprzez: ustalanie bieżącej wielkości księgozbioru, rejestrowanie i sporządzanie zestawień ubytków, ustalanie ich przyczyn oraz  rejestrację zinwentaryzowanych jednostek bibliotecznych.
Na czym polega aktualizacja księgozbioru biblioteki?
Podstawą prawną dokonywania selekcji zbiorów zdezaktualizowanych lub zniszczonych w bibliotece (w tym w bibliotece szkolnej, w której obowiązują te same przepisy) jest rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283). Kwestie te bardziej szczegółowo może regulować też prawo miejscowe - uchwała JST lub zarządzenie prezydenta, burmistrza, wójta, czyli organu finansującego działalność biblioteki szkolnej.  Selekcja powinna obejmować: zbiory zdezaktualizowane (np. podręczniki szkolne)
oraz zniszczone, czyli w złym stanie technicznym, których przywrócenie do użycia przewyższy koszt zakupu nowego egzemplarza. Aktualizacja struktury księgozbioru powinna być prowadzona w sposób ciągły i systematyczny.
W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka naszej szkoły podjęła takie działania, które stały się wręcz koniecznością ze względu na realizowany do końca grudnia 2017 r. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W ramach przedsięwzięcia zakupiono ponad 700 książek, wśród których znalazły się również i lektury szkolne (ponad 300).  Fakt ten przyspieszył prace zmierzające do aktualizacji struktury księgozbioru biblioteki. Zwyczajowo dokonywany jest przez pracowników biblioteki w czasie zmniejszonego ruchu czytelników, np. w czerwcu. W naszej szkole odbywa się systematycznie – przez cały trwający rok szkolny - bez zamykania biblioteki dla czytelnika i niezależnie od ilości korzystających z czytelni i wypożyczalni.

Biesiada literacka
Konkurs - z chwilą powstania tj. od 1999 roku - ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Pierwsza jego edycja miała charakter szkolny. Ze względu jednak na duże zainteresowanie impreza zyskała zasięg powiatowy. Uczestnicy Biesiady Literackiej, podczas której każdego roku następuje rozstrzygnięcie konkursu i spotkanie z jury, kontynuują w życiu dorosłym swoje poetyckie zamiłowania. Podczas każdej edycji konkursu promowano twórczość wybitnego przedstawiciela literatury polskiej. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 2018 ogłosił Rokiem Zbigniewa Herberta, dlatego podczas wspólnego biesiadowania uczniowie kl. II LOa  - w montażu słowno- muzycznym - zaprezentowali  twórczość autora między innymi cyklu poetyckiego „Pan Cogito”.
W kolejnej części Biesiady Literackiej uroczyście podsumowano debiuty poetyckie i prozatorskie. Na ten literacki apel odpowiedziała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.  Każdy z młodych twórców występował pod pseudonimem. Tak zakodowane utwory dotarły do powołanego przez organizatorów jury. Nad uczestnikami od pierwszej edycji konkursu czuwa muza Erato - opiekunka poezji miłosnej, do której poeci zwracają się z prośbą o natchnienie.
Nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu - jak co roku - ufundowało Starostwo Powiatowe w Kępnie, a Rada Rodziców dofinansowała Biesiadę Literacką. Podczas wspólnego biesiadowania laureaci i wyróżnieni zaprezentowali dowolny utwór poetycki oraz fragment prozy ze zgłoszonego do konkursu zestawu.
W trakcie indywidualnych rozmów z jury konkursu młodzież otrzymała cenne wskazówki, dotyczące  warsztatu pisania. Natomiast dyrektor szkoły Bogumiła Drobina wręczyła dyrektorom szkół i Starostwu Powiatowemu antologię poezji i prozy młodych twórców, będącą pokłosiem XVII edycji konkursu poetyckiego. Wiersze zebrała i opracowała Danuta Wabnic.
    Wszystkim debiutującym twórcom, zdobywającym pierwsze doświadczeni, życzymy powodzenia w pisaniu, entuzjazmu i optymizmu, przekonania, że dar tworzenia gwarantuje pogodę ducha i radość czerpaną z codziennych doświadczeń.
Założeniem konkursu jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej, wyzwolenie odwagi do odsłonięcia własnych przeżyć wewnętrznych oraz promowania talentów literackich młodzieży naszego regionu.

10 kwietnia br. w świetlicy szkolnej odbyła się Biesiada Literacka, podczas której - w gronie młodych twórców - podsumowano XVIII edycję Powiatowego Konkursu pn. „Szkolne próby literackie”. Organizatorami konkursu literackiego oraz spotkania są Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz nasza szkoła. Na uroczystości obecni byli : wicestarosta Grażyna Jany, naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu - Marcin Wiśniewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej - Marian Lorenz, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury - Anna Niesobska, przewodnicząca Rady Rodziców - Magdalena Woch, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, bibliotek pozaszkolnych, opiekunowie uczestników oraz miłośnicy poezji i prozy. Jury w składzie: Monika Banaś - poetka (mieszkanka Baranowa), Danuta Idzikowska- poetka, prozaik (mieszkanka Kępna),  Piotr Wieczorek autor utworów poetyckich (mieszkaniec Mroczenia) w kategorii poezja wyłoniło dwóch laureatów: Bernadettę Zajączkowską z IV TG ZSP nr 1, Martynę Wrzalską z I d LO im. mjr H. Sucharskiego, przyznało też jedno wyróżnienie Klaudii Gandeckiej z I TI ZSP nr 1.
W kategorii proza również dwóch laureatów: Paulinę Błasek z II TRI ZSP nr 1, Cyntię Pawlak z I d LO im. mjr H. Sucharskiego, wyróżnienie otrzymała Paula Jankowska z III TGO ZSP nr 1. W tej edycji prace do konkursu nadesłało 15 uczestników, uczniów różnych szkół powiatu kępińskiego. Biesiadę przygotowali: Maria Cierlak, Aleksandra Kowalek, Danuta Wabnic i Dariusz Baranowski. Utwory muzyczne, które uświetniły spotkanie wykonała młodzież przygotowana przez Katarzynę Grabicką. Na ucztę literacką młodzież z klasy gastronomicznej przygotowała wypieki według receptury Beaty Ludwikowskiej.


OD BLISKIEGO DO DALEKIEGO, CZYLI O ZBIORACH REGIONALNYCH
Biblioteka szkolna jest miejscem promowania materiałów (książek, czasopism) o tematyce regionalnej. Gromadząc różne zbiory regionalne, przyczyniamy się do ich ochrony przed zniszczeniem i zapomnieniem. -Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich i wielkiej ojczyźnie ludzi – mawiali znani tego świata. Warto o tym pamiętać. Szkolne Centrum obejmuje m.in. działy: „Wielkopolskę”, „Kalisz”, „Poznań”, „Powiat Kępiński”, „Kępno”, Miejscowości w Wielkopolsce, Szkoły, instytucje, towarzystwa,  Powstanie Wielkopolskie, „Przewodniki turystyczno-krajoznawcze”, „Folklorystykę”, „Zabytki architektoniczne”, „Przyrodę w regionie” i „Kulturę w regionie” oraz „Baśnie, legendy i podania”.
Szerzenie edukacji regionalnej to wspomaganie rozwoju wiedzy o małej ojczyźnie, co w następstwie skutkuje poszerzeniem wiadomości o Polsce w ogóle. Przyjdź i sprawdź, co ciekawego oferuje Ci nasza biblioteka w tym zakresie.
Póki co, przejrzyj najciekawsze tytuły, które znajdziesz w naszej czytelni:

1.  „Kępno sercem widziane i opisane”
2. „Wiersze z Poczekalni”
3. Małgorzata Pośpiech „Kłębki Ariadny”
4. Alicja Iwańska „Potyczki i przymierza”
5. „Z dziejów Zakładów Mięsnych w Kępnie”
6. „Przysmaki wielkopolskie”
7. Grażyna Gatner i Beata Wylęga-Grygierzec „Wspomnienie z tamtego wczoraj -monografia ZSP nr 1 w Kępnie”
8. Mirosław Łapa „Kępińscy Żydzi”
9. Krystyna Sumisławska „Życie kulturalno-społeczne Kępna i powiatu w okresie międzywojennym”
10. Jerzy Bednarek i Joanna Żelazko „Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956”
11. „Podziemie niepodległościowe w powiecie kępińskim 1945-1956”. Wybór artykułów publikowanych w „Tygodniku Kępińskim” w latach 1990-2015.
12. Feliks Gruszka „Polska przed tzw. Piastami”

13. Eugeniusz Wachowiak „Powstańczy polem wiedzie ślad”
14. „Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce”
15. „Szlaki turystyczne powiatu kępińskiego”
16. „Historyja doruchowskich czarownic”
17. „Szlak zamków, pałaców i dworków w Wielkopolsce”

Nowości wydawnicze
Już Francesco Petrarka twierdził: W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas do głębi (...) A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej. Przejrzyj biblioteczne nowości, być może odnajdziesz dla siebie niezwykły tytuł.

KSIĄŻKA CZYTANA ŻYJE DŁUŻEJ
Biblioteka szkolna uczestniczyła w akcji pn. „Czytelnicy czytelnikom” organizowanej przez Książnicę Pedagogiczną w Kępnie. Uczniowie z kl. I LOB pod opieką nauczyciela bibliotekarza Danuty Wabnic dostarczyli  do biblioteki książki, które uprzednio pozyskała nasza placówka.

Szkolny Konkurs Plastyczny  pn. „Czytam, poznaję, projektuję”
7 lutego 2018 r. Biblioteka Szkolna podsumowała Szkolny Konkurs Plastyczny  pn. „Czytam, poznaję, projektuję” , który trwał  Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży zainspirowanej dostępną w bibliotece  literaturą.
Prace plastyczne  zgłoszone do konkursu zostały wykonane różnymi technikami. Przeważały  prace wykonane ołówkiem, farbami, kredkami czy pisakami , znalazły się  też prace wyklejane. W  dostarczonym  materiale konkursowym widać inwencję twórczą uczniów, którzy projektowali okładkę do książki zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Jury konkursowe,  w składzie: Urszula Tyra- wicedyrektor szkoły,  Marzena Kalinowska - nauczyciel , Maria Cierlak -  nauczyciel bibliotekarz, uwzględniając stronę techniczną, kompozycyjną i interpretacyjną  prac - zgodnie z regulaminem konkursu - wyłoniło trzech laureatów oraz przyznało jedno  wyróżnienie:
I miejsce - Emilia Froń -  kl. III TE         
II miejsce - Weronika Walczak -  kl. III THR    
III miejsce - Sandra Adamska -  kl. I LOB   
Wyróżnienie -  Zuzanna Gizler - kl. I TAG      
   Wszystkie prace wyeksponowane są na wystawie pokonkursowej, która znajduje się  na korytarzu  obok  biblioteki  szkolnej.

Ferie z książką - nowości wydawnicze 2018
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono w naszej szkole ponad 700 książek, wśród których znajdują się również i lektury szkolne (ponad 300). Biblioteka przedstawia kilka propozycji nowości wydawniczych, proponując Ci FERIE Z KSIĄŻKĄ. Przyjdź i wypożycz dla siebie, rodzeństwa lub rodziców.

Szkolne próby literackie a Kępińska Noc Poetów
Konkurs - z chwilą powstania tj. od 1999 roku - ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Pierwsza jego edycja miała charakter szkolny. Ze względu jednak na duże zainteresowanie impreza zyskała zasięg powiatowy, a od 2006 roku organizatorzy, pragnąc zainteresować uczestników swoją małą ojczyzną zaproponowali, aby w każdym zestawie utworów jeden wiersz dotyczył regionu.
Uczestnicy Biesiady Literackiej, podczas której każdego roku następuje rozstrzygnięcie konkursu i spotkanie z jury, kontynuują w życiu dorosłym swoje poetyckie zamiłowania. Można ich spotkać na wielu uroczystościach kulturalnych w Kępnie. Przykładem takiej sytuacji może być Kępińska Noc Poetów zorganizowana 24 listopada 2017 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Kępiński Ośrodek Kultury. Symboliczną władzę tego wieczoru przejęli członkowie Kępińskiego Koła Literatów, wśród których są i uczniowie naszej szkoły, np. Monika Banaś, autorka kilku tomików poetyckich, m.in. „Popłynę szeptem”. Tej nocy nie zabrakło również uczniów i nauczycieli z naszego Zespołu. Jako jedna z pierwszych w kawiarence poetyckiej (specjalnie wydzielone miejsce dla gości) wystąpiła Maria Cierlak, która opowiedziała zebranym o powstaniu i przebiegu XVII edycjiKonkursu Poetyckiegop.n. „Szkolne Próby Literackie”, który jak się okazało w niejednym przypadku zainspirował młodych do pisania. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Kinga Szczupak, uczennica klasyIII TE.Współautorka „Spowiedzi czarownic” opowiadała o swojej poetyckiej pasji oraz recytowała wiersze.W sali kina „Sokolnia”, gdzie odbywały się poetyckie rozmowy wystąpił również Paweł Maryniak, uczeń klasy I LOA, który zaprezentował się podczas koncertu poezji śpiewanej. Nazwiska naszych uczniów i absolwentów można znaleźć w tomiku zatytułowanym „Wiersze z Poczekalni”, który został wydany, aby uświetnić Kępińską Noc Poetów. Z tej też okazji wydano i muzyczną pamiątkę, tj. „Piosenki z Poczekalni”.
Jak widać Konkursy Poetyckiep.n. „Szkolne Próby Literackie” inspirują i mobilizują do twórczego działania.
JEŚLI WIĘC CHCESZ POŁKNĄĆ BAKCYLA POEZJI I JEDNOCZEŚNIE SPRAWDZIĆ SIĘ W TEJ DZIEDZINIE, WEŹ UDZIAŁ W XVIII EDYCJI KONKURSU. ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ SERDECZNIE.

Wystawa pokonkursowa
28 listopada br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła się uroczystość podsumowania VII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego organizowanego pod Patronatem Starosty Kępińskiego. Tym razem nadrzędne hasło wiązało się z Rokiem Conrada. Obecnie w naszej szkole można obejrzeć wystawę  pokonkursową, która jest efektem udziału biblioteki i nauczycieli w tej edycji malarskich zmagań. W następnym roku szkolnym nowa edycja, na którą już dziś zapraszamy wszystkich chętnych. Bliższych informacji na temat konkursu i wystawy udziela Małgorzata Kacprzak.

Nowości wydawnicze już w bibliotece - ZAPRASZAMY
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono ponad 700 książek, wśród których znajdują się również i lektury szkolne (ponad 300). Biblioteka przedstawia kilka propozycji nowości wydawniczych, proponując Ci święta z książką. Przyjdź i wypożycz dla siebie, rodzeństwa lub rodziców.

Zakończono realizację projektów edukacyjnych
Wychowawcy wraz z uczniami na lekcjach ZWO  w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa podjęli ciekawe problemy.
Charakter tych zajęć był różnorodny. Popularnością cieszyły się lekcje z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Wychowawcy zauważyli problemy, które przejawiły się w tematach: Dzień z życia informatyka
czy uda się przetrwać  bez Internetu (np. klasa III TI wychowawca  Małgorzata Chyska-Drozd), Jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci? (Klasa IV TI, wychowawca Aleksandra Kowalek), Dzień z życia zagrożenia płynące z nadużywania Internetu i komputera (klasa III TAM, wychowawca Beata Wylęga-Grygierzec). Aby rozeznać problem nauczyciele przeprowadzali wśród uczniów ankiety, rozwiązywali quizy, analizowali filmy (np. Zaplątani w sieć cyberbulling, sexting). Z kolei, aby  uświadomić młodzieży, ile czasu w ciągu doby spędzają przy komputerze, uczniowie indywidualnie zaznaczali na schemacie tarczy zegara rozkład codziennych zajęć. Stworzone zegary swojego dnia wskazały czas spędzony w sieci i zmusiły ich autorów do przemyśleń i refleksji. Młodzież tworzyła plakaty, prezentacje multimedialne, eksponując zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.   
Inną grupę projektów stanowiły te, które miały wyrabiać w uczniach  umiejętność dążenia do  określonego celu. Działo się tak np. na zajęciach:  Motywacja
co pomaga nam, a co przeszkadza w dążeniu do celu, klasa I TAG, wychowawca Sylwia Waliszewska, Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania klasa ITRM, wychowawca Katarzyna Grabicka). Uczniowie uświadamiali sobie potrzebę pozytywnego myślenia, uczyli się nakreślać cele, poznawali style uczenia oraz techniki szybkiego zapamiętywania.
 Spora ilość nauczycieli wraz z młodzieżą podjęła tematy związane z historią naszej małej ojczyzny. I tak klasa III LOA (wychowawca Maria Połomska-Wojtasik) wykonała skrypt tematyczny pt. Odkrywcze podróże kulturowe po naszym regionie, w którym zamieściła informacje na temat życia i działalności: Alicji Iwańskiej, Marii z Fredrów-Szembekowej, Pauli Wężyk i Tadeusza Potworowskiego. Z kolei uczniowie klasy III TE (wychowawca Anna Gawrońska) zebrali materiał do albumu Symbol mojej miejscowości, który przekazali do biblioteki, wzbogacając w ten sposób zbiory Szkolnego Centrum Informacji o Regionie. Inne ciekawe projekty na ten temat to: Miasto z łabędziem w tle (klasa I LOB
wychowawca  Katarzyna Górka), Kępno moja mała ojczyzna (Ewa Kowalczyk-Mikołowska, klasa II TI), Podróż po naszych miejscowościach (klasa II TAG Barbara Posiewała).
 Niemniej ciekawie prezentują się pomysły łączące treści różnych przedmiotów, czasami odległych od siebie na pierwszy rzut oka. Projekt klasy III LOB (wychowawca Joanna Brajer) „Rosinen im Kopf haben” czy „bujać w obłokach”?, czyli o odczytywaniu znaczeń i wskazywaniu źródeł wybranych związków frazeologicznych w języku polskim i niemieckim propagował naukę języka obcego, a jednocześnie wskazywał na skomplikowane frazeologizmy we współczesnej polszczyźnie. Podczas realizacji przedsięwzięć  nie zabrakło też ortograficznych łamigłówek. Uczniowie klasy II LOB (wychowawca  Ewa Wróblewska) zgłębiali wiedzę na temat określonych ptaków, których pisownia zaskakuje i sprawia kłopoty nie tylko uczniom (temat zajęć brzmiał: Cóż to znowu za muzyka?? Muszę zajrzeć do słownika/ By zrozumieć śpiew słowika, czyli o ortograficznych zagadkach świata ptaków).
 Wśród projektów pojawiły się również i te, które propagowały zasady dobrego zachowania w szkole i życiu  codziennym (Savoir-vivre
wypada, nie wypada klasa IILOA Krystyna Skiba, Savoir-vivre w życiu codziennym klasa I TI Iwona Idzikowska, Współczesny savoir-vivre klasa IV Karoliny Michalskiej). Młodzież wyłoniła Klasowego Mistrza Savoir-Vivre, tworzyła prezentacje, inscenizacje, formułowała zasady właściwego zachowania.
 W podjętych zagadnieniach znalazły się również: rozważania na temat  emocji (Miłość - piękne chwile
klasa I TE, wychowawca Marta Chrząstowska), potrzeby pomagania innym ((Wolontariat warto pomagać wychowawca Ewelina Malinowska) oraz wielkich osobowości w nauce polskiej (Maria Skłodowska- Curie kobieta, matka, geniusz - IV TG, wychowawca Beata Pietras).
 Na tym tle ciekawie prezentują się przedsięwzięcia, które  preferowały umiejętności manualne,  (uczniowie klasy II TRI wykonali zakładki do ulubionych książek (wychowawca Małgorzata Lisiecka), a uczniowie klasy IV TA w zajęciach Historia książki oraz 10 powodów, dla których warto czytać nie tylko zgłębiali wartości czytania, ale i zaprojektowali oraz wykonali przekładki biblioteczne do poszczególnych klas.
 Jak więc widać realizacja projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa okazała się  ciekawą przygodą zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli.

Biblioteka Szkolna ogłasza konkurs plastyczny
pn. Czytam, poznaję, projektuję.


Zainspiruj się książką – rusz swoją wyobraźnię – weź udział  w plastycznym konkursie realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przyjdź do wypożyczalni, zaopatrz się w nowo zakupioną książkę, taką, którą znasz i zapamiętałeś bądź  taką, którą chcesz przeczytać i stwórz dla niej okładkę według własnego projektu.
Szkolny konkurs Czytam, poznaję, projektuję stwarza czytelnikowi możliwość zaprezentowania własnej kreatywności i pomysłowości. Twoim zadaniem jest zaprojektowanie okładki do książki zakupionej w tym roku przez Bibliotekę Szkolną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zasady konkursu:
• okładka musi koniecznie zawierać informacje: nazwisko i imię autora, tytuł utworu oraz umieszczony w dowolnym miejscu skrót NPRCZ (oznaczenie właściwe dla realizowanego projektu),
• obwoluta powinna nawiązywać np. do tytułu, treści tekstu lub fragmentu z zaznaczeniem stron, dopuszczalne inne rozwiązania (np. skojarzenia) przywołujące wybrany tekst,
• technika wykonania oraz format dowolny,
• prace mogą być wykonane różnorodnymi technikami: malarstwo, rysunek, malarstwo na szkle, wydzieranki, collage, prace przestrzenne, tkanina artystyczna, prace wyklejane: ziarnami, bibułą, plasteliną itp., prace z użyciem różnych materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.,
• każdą pracę na odwrotnej stronie należy opatrzyć metryczką, zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa, tytuł książki, który był inspiracją do wykonania pracy. prace przechodzą na własność organizatora i wzbogacą zbiory specjalne biblioteki szkolnej,
•  powołane przez organizatora jury dokona oceny prac, uwzględniając  ich stronę techniczną, kompozycyjną, artystyczną oraz inwencję twórczą autora,
• uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy,
• prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do  8 stycznia 2018 roku. Szczegółowych informacji udziela Danuta Wabnic.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W KONKURSIE

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Treść zajęć z wychowawcą jest wielopłaszczyznowa, czego przykładem może być napływająca do biblioteki dokumentacja. Niektóre klasy już skończyły realizację swojego projektu. Tak stało się np. w klasach: III TGO (wychowawca Anna Paluszek), IV TE (wychowawca Urszula Jóźwik) i III THR (wychowawca Agnieszka Trawińska).
Klasa III TGO zrealizowała temat: Tradycje żywieniowe różnych krajów. Uczniowie, pracując w grupach, gromadzili materiały na temat: genezy powstawania wybranej kuchni, jej tradycji żywieniowych, stosowanych przypraw, dzielono się też atrakcyjnymi przepisami kulinarnymi. Efektem pracy uczniów są powstałe prezentacje multimedialne (nt. kuchni włoskiej, polskiej, litewskiej i francuskiej).
Z kolei klasa IV TE pracowała nad tematem: Bezpieczeństwo w internecie – cyberprzemoc. Przed podjęciem problemu wychowawca przeprowadził ankietę, której wyniki dały odpowiedź na pytanie, na ile uczniowie zdają sobie sprawę z zagrożeń płynących z sieci. Poznali podstawowe formy cyberprzestrzeni, cele projektu Helpline, zasady bezpiecznego korzystania z internetu, obejrzeli film „Zaplątani w sieci … ceberbullying”.
Całkowicie inną tematykę podjęła klasa III THR, która pracowała nad tematem Wartość muzyki w moim życiu i regionie. Zakres problemu pozwoliła wychowawcy określić ankieta nt. roli muzyki w świecie. Następnie uczniowie wzajemnie dzielili się swoimi muzycznymi pasjami, rozmawiali o ulubionych utworach, zbierali informacje na temat muzyki regionu (np. hymnu Kępna czy pieśni Bralina), poznawali regionalne młodzieżowe konkursy, a nawet zgłębili związek  między uczeniem się a muzyką.
 W realizację projektów włączyli się również sami nauczyciele-bibliotekarze, np. Maria Cierlak, badająca od wielu lat historię naszej małej ojczyzny, wzięła udział w zajęciach klasy I LOA. Temat: Poznajemy legendy i podania naszej małej ojczyzny realizowała wraz z wychowawcą klasy - Ewą Kijak-Dacko. Podczas zajęć wprowadzających wyjaśniła uczniom główne pojęcia tematu oraz uświadomiła wpływ znajomości legend i podań swojego regionu na odkrywanie własnych korzeni. Następnie uczniowie dzielili się znajomością legend i podań, związanych z ich rodzinnymi miejscowościami. Dzięki zajęciom udało się pozyskać nowe opowieści i w ten sposób uzupełnić zbiory biblioteczne na ten temat.  Realizacja projektów potrwa do końca listopada.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
5 października br. w pokoju nauczycielskim w obecności dyrekcji szkoły odbyło się spotkanie  nauczycieli-bibliotekarzy z wychowawcami klas. Każdy z obecnych wychowawców został zaopatrzony w materiały (notatkę nt. struktury  projektu edukacyjnego oraz w przykładowy scenariusz  przedsięwzięcia). Do końca listopada trwa ich realizacja, ze wstępnych obserwacji wynika, że projekty mają bardzo różnorodny charakter, dotyczą też różnej tematyki, od zagadnień regionalnych, typowo wychowawczych (np. przemoc w sieci) przez badanie istoty niemiecko-polski związków frazeologicznych  po ortograficzne zmagania z nazwami własnymi z zakresu biologii.
Wychowawcy mogą zgłosić się o pomoc do nauczycieli bibliotekarzy według wykazu:
Danuta Wabnic

1. Kl. I LOa- Ewa Kijak-Dacko
2. Kl. I LOb- Katarzyna Górka
3. Kl. I TI- Iwona Idzikowska
4. Kl. I TE- Marta Chrząstowska
5. Kl. II TE- Ewelina Malinowksa
6. Kl. III TGO- Anna Paluszek
7. Kl. III THR- Agnieszka Trawinska
8. Kl. IV TI- Aleksandra Kowalek
Małgorzata Kacprzak

1. Kl. I TAG- Sylwia Waliszewska
2. Kl. I TRM- Katarzyna Grabicka
3. Kl. II TI- Ewa Kowalczyk- Mikołowska
4. Kl. II TAG- Barbara Posiewała
5. Kl. II TRI- Małgorzata Lisiecka
6. Kl. IV TE- Urszula Jóźwik
7. Kl. IV TG- Beata Pietras
8. Kl. IV THR- Karolina Michalska

Grażyna Gatner
1. Kl. II LOb- Ewa Wróblewska
2. Kl. III LOb- Joanna Brajer
3. Kl. III TAM- Beata Wylęga- Grygierzec
4. Kl. IV TA- Marzena Kalinowska
Maria Cierlak

1. Kl. II LOa- Krystyna Skiba
2. Kl. III LOa- Maria Połomska- Wojtasik
3. Kl. III TI- Małgorzata Chyska- Drozd
4. Kl. III TE- Anna Gawrońska

Zainteresowanych odsyłamy również do listy książek sporządzonej po analizie ankiet, w których młodzież ujawniła swoje czytelnicze zainteresowania. Tabela zestawia z kolei uczniowskie preferencje lekturowe.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteki szkolne do niedawna były całkowicie pomijane w rządowych programach wspierających zakup książek. W 2013 r. rozszerzono program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” o dodatkowy priorytet 2 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” Nie było to rozwiązanie satysfakcjonujące biblioteki szkolne, podjęto więc szereg akcji, aby sytuacje zmienić. Po działaniach między innymi redakcji „Biblioteki w Szkole” w 2016 r. biblioteki szkolne i pedagogiczne zostały objęte Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, który będzie realizowany do 2020 r.

Nasza biblioteka jest obecnie w trakcie realizacji tego programu czytelniczego w ramach którego już zrealizowano:
• 12.09 br. - podczas spotkań z rodzicami klas pierwszych oraz 14.02. klas drugich, trzecich i czwartych można było na wystawie czytelniczej zapoznać się z regulaminem projektu. Nauczyciele - bibliotekarze zachęcali rodziców do aktywnego udziału w realizacji przedsięwzięcia.
• Przez cały wrzesień trwała akcja wśród młodzieży pn. „Zdecyduj, co będziesz czytał”. Uczniowie pod nadzorem wychowawców wypełniali ankiety, w których prezentowali własne preferencje czytelnicze: określali rodzaj literatury oraz podawali konkretne tytuły książek, które chętnie wypożyczyliby w bibliotece.
Po opracowaniu ankiet sporządzono wykaz tytułów książek proponowanych przez uczniów.
• 29 września br. o godz. 18.00 nauczyciel – bibliotekarz uczestniczył w spotkaniu z Radą Rodziców, przeprowadził ankietę, która umożliwiła rodzicom aktywne uczestnictwo w sporządzaniu listy zakupu książek. Zaprezentowano również propozycje młodzieży. Przedsięwzięcie spotkało się z pozytywną oceną rodziców
• 3 października odbyło się z kolei spotkanie z młodzieżą i opiekunami Samorządu Uczniowskiego celem zasięgnięcia opinii w sprawie zakupu książek. Działania nauczycieli-bibliotekarzy spotkały się z aprobatą SU.
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trwa. Przed nami:
• 26 października br. - promocja projektu podczas konsultacji dla rodziców
•  wdrażanie przez wychowawców przy współpracy z nauczycielami - bibliotekarzami w życie szkolnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
Koordynatorem projektu jest Danuta Wabnic, realizują również: Małgorzata Kacprzak, Maria Cierlak i Grażyna Gatner.


Konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. Jądro ciemności” Josepha Conrada”
Biblioteki szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu we współpracy z Kępińskim Kołem Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego ogłaszają Konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Kępińskiego pt. Jądro ciemności” Josepha Conrada”. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 6 listopada 2017 roku do biblioteki szkolnej.

Regulamin konkursu

Książkowe nowości o różnych odcieniach miłości

Biblioteka dla czytelników

Poniedziałek
: 7:45 - 15:30
Wtorek: 7:45 - 15:30
Środa: 7:45 - 15:30
Czwartek: 7:50 - 14:00
Piątek: 7:45 - 14:00

Kadra biblioteki

Danuta Wabnic - wykształcenie wyższe (mgr z przygotowaniem pedagogicznym)
Małgorzata Kacprzak - wykształcenie wyższ
e (mgr z przygotowaniem pedagogicznym)
Maria Cierlak - wykształcenie wyższ
e (mgr z przygotowaniem pedagogicznym)

Czytelnia

Poniedziałek:
8:00 - 15:15
Wtorek:
8:00 - 15:00
Środa:
8:45 - 15:00
Czwartek:
8:00 - 14:00
Piątek:
8:00 - 14:00

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego