- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodzica

Dokumenty

Szanowni Rodzice
Instytut Ochrony Zdrowia realizuje obecnie, na zlecenie Ministra Zdrowia, badanie przesiewowe uczniów szkół podstawowych i średnich pod kątem występowania chorób alergicznych. Badanie zostało zaprojektowane przez lekarzy specjalistów oraz ekspertów z dziedziny nauk społecznych i epidemiologii, pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie jest częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, polega na wypełnieniu ankiety. Specjalnie skonstruowany algorytm po zakończeniu ankiety podliczy wyniki badania dla konkretnej osoby - prawdopodobieństwo występowanie alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u badanego. Badanie nie zastępuje lekarza w jego pracy, ale znacznie ją ułatwia i przyspiesza diagnostykę.
Badanie mieści się na stronie internetowej: http://malergia.pl w zakładce "Test Alergiczny". Strona oferuje również wyszukiwarkę konsultacji alergicznych, tak by każdy, kto podejrzewa alergię u swojego dziecka mógł wybrać dogodne miejsce i termin, znając czas oczekiwania w każdej poradni.
Bylibyśmy, jako Instytut Ochrony Zdrowia, niezmiernie zobowiązani, gdyby zechcieli Państwo przekazać informację o badaniu rodzicom uczniów swoich szkół (np. poprzez dziennik elektroniczny, poprzez dzieci, na zebraniu itd.).
Szkoły, które wezmą udział w badaniu otrzymają ponadto bezpłatne broszury edukacyjne dotyczące alergii, w dwóch wersjach: dla rodziców i dla uczniów (odpowiednio dostosowaną do wieku i atrakcyjną graficznie).
Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaję w kontakcie pod tym adresem e-mail oraz numerem telefonu (22) 592 47 80.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania tego maila.
Łączę wyrazy szacunku,
Filip Furman
Dyrektor Działu Projektów Specjalnych
Członek Zarządu
Instytut Ochrony Zdrowia

Materiały ze szkolenia w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

 
 

Warunki ubezpieczenia młodzieży
Szanowni Rodzice,
W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, nasza placówka zdecydowała się na współpracę z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu I  – składka 32 zł.
Pragniemy nadmienić, iż nasza placówka nie otrzymuje żadnych korzyści w zamian za wybór oferty ubezpieczeniowej. Naszym celem jest wyłącznie dobro naszych wychowanków oraz to, by objęci byli jak najlepszą ochroną ubezpieczeniową od nieszczęśliwych zdarzeń.
Do Państwa dyspozycji jest Opiekun ze strony Bezpieczny.pl -AXA Pan Rafał Adamski pod nr tel. 535 649 111   
•  Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00
•  Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53
•  SMS o treści "SZKODA" na nr 536 571 950

Tabela Uszczerbku    https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
Warunki Umowy -    https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia
        POLISA NR  92201608
                                          
Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:  
- wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne
- wypełnione przez placówkę oświadczenie dostępne w sekretariacie placówki
- kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.
Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:
- Zgłoszenie szkody online https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/nnw-azs-pttk-szkolne-bezpiecznypl-edupolisapl/
- Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na email:   szkody@bezpieczny.pl
- Przesłać drogą listowną na adres :
AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

NNW Wariant 1

 

Tabela i warunki

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego