- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla ucznia

Doradztwo zawodowe

W  październiku i listopadzie młodzież klas maturalnych  z technikum jak i  liceum uczestniczyła w siedmiu spotkaniach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym  Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kępnie panią Anną  Bielicką.
Podczas zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, młodzież została zapoznana z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery w Kępnie.  Do usług świadczonych przez MCK należy poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz organizacja szkoleń zawodowych. Wszelkie działania placówki nastawione są na aktywizację i rozwój zawodowy młodzieży, a także pomoc młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, samozatrudnieniu.
Oprócz prezentacji placówki MCK, doradca  zwrócił uwagę młodym ludziom na to, jak ważna jest samoświadomość własnych mocnych i słabych stron przy podejmowaniu decyzji w dalszej ścieżce kształcenia oraz przy wchodzeniu na rynek pracy. Uczniowie wypełniając ankietę na temat własnych mocnych stron mieli okazję do refleksji nad samym sobą. Jak się okazało,  zadanie  to nie było takie proste.    
W czasie zajęć uczniowie rozmawiali z doradcą na temat swoich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Zostały omówione aspekty związane z podjęciem studiów
i pracy, wyjazdem za granicę czy założeniem własnej firmy. Doradca za każdym razem podkreślał, że najważniejsze w podjęciu decyzji co dalej? po ukończeniu szkoły średniej jest świadomość swoich  mocnych stron, zainteresowań, osobistych osiągnięć, cech osobowości i temperamentu. Bowiemdzięki temu mamy największą szansę na sukces i satysfakcję w życiu zawodowym.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego