- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekty

  Spotkania językowców

   Lekcja otwarta z języka angielskiego
Dnia 29 maja 2018 roku w Technikum nr 1 w Kępnie odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez nauczycielkę języka angielskiego Ewę Kowalczyk-Mikołowską Na zajęcia te zaproszono wszystkich nauczycieli języków obcych uczących w szkole oraz dyrekcję szkoly.
Nauczycielka przeprowadziła lekcję pt." Murder in the classroom". Celem lekcji było wykorzystanie czasów przeszłych w praktyce poprzez znalezienie mordercy nauczycielki Pani Green. Każdy z uczniów przybrał nową tożsamość, w którą musiał się wcielić. Nauczycielka odegrała rolę prokuratora, który zadawał uczniom pytania dotyczące relacji z panią Green oraz czynnosci, jakie wykonywali kiedy pani Green została zastrzelona.
Scenariusz lekcji powstał na bazie materiałów metodycznych, które zostały przedstawione na kursie metodycznym w Londynie, w którym pani Ewa brała udział w sierpniu 2017 roku w ramach programu Erasmus +
Tego rodzaju metody pracy wzbudziły duże zainteresowanie zarówno wśród nauczyciel, jak i uczniów.
Dzięki udziałowi w kursie nauczycielka  poszerzyła i uatrakcyjniła swój warsztat metodyczny.

   Festiwal języków w ramach projektu Erasmus plus
W ramach rozpowszechniania informacji o projekcie Ersamsmus Plus  nauczycielki p. Anna Hofman, Ewa Kowalczyk - Mikołowska, Ewa Kijak - Dacko oraz Agnieszka Trawińska przeprowadziły 12.06.2018 r. w klasie I TE lekcję otwartą: I Ty możesz zostać poliglotą”, na której zostały przedstawione prezentacje pt.: „Różnice językowe – fałszywi przyjaciele w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim”, czyli o słowach prowadzących często do nieporozumień między Polakami i użytkownikami danego języka oraz prezentacja pt: „Internacjonalizmy”,  czyli o wyrazach polskich, niemieckich i hiszpańskich, które ułatwiają Polakom uczenie się i rozumienie języków.
Na lekcji obecni byli nie tylko nauczyciele z Zespołu Języków Obcych, ale również innych przedmiotów. Po prezentacji przeprowadzono szereg ćwiczenia utrwalających na tablicy multimedialnej w postaci gier: Milionerzy, Memory i Wykreślanka, Połącz w pary, Wisielec, obejmujące słówka, o których była mowa podczas prezentacji.
Na koniec lekcji uczniowie wypowiadali się na temat nauki języków obcych, czy warto się ich uczyć, czy ich zdaniem trudno jest stać się poliglotą. Również określili, które wyrazy z lekcji im najbardziej utkwiły w pamięci.
Podsumowaniem całości była krótka prezentacja o zaletach znajomości języków oraz o nieudanych  próbach stworzenia uniwersalnego języka sztucznego Esperanto.

   Pierwsze zajęcia z języka hiszpańskiego w ramach projektu Erasmus+

   Nasze kolejne mobilności "Jeden cel wspólna Europa"
W ramach realizacji projektu „Erasmus+” dwie nauczycielki ZSP nr 1 w Kępnie wzięły udział w kursie językowym oferowanym i realizowanym  przez Malaca Instituto w Hiszpanii. Agnieszka Trawińska i Anna Hofman uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych i konwersacjach prowadzonych wyłącznie w języku hiszpańskim przez wykwalifikowanych nauczycieli szkoły językowej w Maladze. Intensywność zajęć, małe grupy międzynarodowe oraz systematyczne weryfikowanie zdobytych umiejętności sprawiły, że kurs językowy okazał się dla uczestniczek bardzo efektywny.
Sytuacje dnia codziennego powodowały, że nabyte umiejętności można było wykorzystać w praktyce. Pobyt na kursie zagranicznym był również wspaniałą okazją do poznania bogactw kulturalnych Hiszpanii, zwyczajów i kuchni śródziemnomorskiej.  „ Andaluzja oczarowała nas swoją orientalną architekturą, ciekawą historią, malowniczymi ogrodami  dawnych mauretańskich pałaców. Urokliwe miasteczko Mijas, Sewilla czy Museum Picasso to atrakcje turystyczne, które długo pozostaną w naszej pamięci” – wspominają uczestniczki.
Zdobyte umiejętności nauczycielki zamierzają wykorzystać podczas zajęć dodatkowych z języka hiszpańskiego prowadzonych w ZSP nr 1 w Kępnie. Zainspirowane metodami nauczania stosowanymi w Malaca Instituto , Agnieszka Trawińska i Anna Hofman zorganizują  dla nauczycieli języków obcych swej macierzystej placówki spotkanie mające na celu podzielenie się spostrzeżeniami i pomysłami zaczerpniętymi w trakcie zagranicznego kursu.

Promocja Kępna i Naszej Szkoły - Erasmus+
Nauczyciele podnoszący swoje kompetencje językowe w ramach projektu Erasmus+ i realizacji kursu języka angielskiego w Londynie, postanowili zaprezentować zdobyte umiejętności w realizacji filmów promujących nasz region. Ideą tych filmów jest promowanie miasta Kępna i kierunków kształcenia ZSP nr 1 w języku angielskim.
Do realizacji filmów przyłączyła się również młodzież naszej szkoły. Nauczyciele realizujący zadanie wykonali tłumaczenia opisu naszej miejscowości jak i kierunków kształcenia w naszej szkole, a młodzież realizowała zadania w zakresie grafiki, co było dla nich ogromnym wezwaniem w posługiwaniu się kamerą, dźwiękiem i grafiką oraz montażem filmowym.
Grupa projektowa będzie upowszechniać zrealizowane filmy wśród nauczycieli poznanych w ramach wymiany międzynarodowej w Wielkiej Brytanii (Londyn) i  Hiszpanii (Malaga).W realizacji filmów uczestniczyli: Grzegorz Mikołowski, Iwona Idzikowska, Bogumiła Słowikowska

 
 
 
 

Nasze pierwsze mobilności "Jeden cel wspólna Europa"
Języki obce są „oknem na świat”. Dzięki nim świat stoi przed nami otworem, mamy dostęp do nowej wiedzy, zwiększamy poziom naszej tolerancji i pewności siebie. Nauka języków obcych powoduje otwieranie się na innych ludzi dzięki temu możliwy jest dialog i budowanie wzajemnego szacunku, zrozumienie i akceptowanie różnic językowych oraz kulturowych. Dlatego właśnie nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniach językowych i metodyczno-językowych w Londynie od 07 - 18.08.2017 roku w ramach programu Erasmus plus - Akcja !- Mobilność Kadry Edukacji Szkoły. Dwie nauczycielki języka angielskiego : panie Ewa Kowalczyk-Mikołowska i Ewa Kijak-Dacko szkoliły się na kursie metodyczno-językowym prowadzonym  przez Williama Marrowa - świetnego nauczyciela pełnego  pasji i ciekawych pomysłów. Zajęcia prowadzone były w grupie międzynarodowe  liczącej  12 nauczycieli, którzy pochodzili z Austrii, Niemiec, Turcji,  Rumunii, Japonii , Chin i Polski. Trzech pozostałych nauczycieli: panie Bogumiła Słowikowska i Iwona Idzikowska oraz pan Grzegorz Mikołowski wzięli udział w kursie języka angielskiego, dzięki któremu podnieśli swoje kompetencje językowe. Grupa liczyła 13 nauczycieli, którzy pochodzili z Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Hong-Kongu i Polski. Podstawowym efektem zrealizowanego projektu było pogłębienie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz płynności w mówieniu, a także poznanie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego.
Uczestnictwo w zagranicznych kursach dało nam również możliwość spotkania nauczycieli z innych krajów i wymiany doświadczeń zawodowych z nimi, dyskusji o ich systemach edukacji, problemach i stosowanych rozwiązaniach. Dzięki temu nastąpiła wymiana najlepszych praktyk pedagogicznych, nawiązały się nowe kontakty zawodowe, wzrosły kompetencje społeczne i kulturowe. Dzięki mobilnościom, w których uczestniczyliśmy,  poszerzyliśmy horyzonty, zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy nowe kultury i nowych ludzi. Zawarcie nowych znajomości i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów podniosło naszą motywację do pracy.
Pobyt w Londynie nie ograniczał się tylko do nauki . W trakcie pobytu dużo zwiedzaliśmy. W samym Londynie zwiedziliśmy Pałac Buckingham , Muzeum Londyńskie, Muzeum Brytyjskie, Muzeum Wojny, Muzeum Nauki, Muzeum Historii Naturalnej, Madam Tausand's i wiele innych. Podziwialiśmy również Londyn z London Eye,  spacerowaliśmy nabrzeżem Tamizy i  mostem Tower. Podziwialiśmy Londyn nocą. Mogliśmy zobaczyć również uroczystą Zmianę Warty przed Pałacem Buckingham. W weekend wybraliśmy się do Oxfordu, gdzie podziwialiśmy jeden z najstarszych uniwersytetów, a także do Windsoru, aby zobaczyć letnią rezydencję królowej Wielkiej Brytanii.
Kursy metodyczne-językowe dla nauczycieli języków obcych oraz językowe  dla pozostałych nauczycieli organizowane w ramach programu Erasmus plus  stwarzają wspaniałą okazję do odświeżenia swojej wiedzy, wzbogacenia słownictwa, pogłębienia sprawności językowych, poznania tradycji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych. Udział w takich kursach był nie tylko wspaniałym doświadczeniem, ale i fantastyczną przygodą. Nie tylko w pełni spełnił nasze oczekiwania, ale znacznie je przerósł. Zarówno zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma szkolenia pozwalają na doskonałą ocenę kursów.
Chcielibyśmy bardzo polecić wszystkim szkolenia za granicą ze względu na dobrą organizację i profesjonalny poziom zajęć. Cieszymy się, że kadra oświatowa ma obecnie możliwość podnoszenia kwalifikacji na tego typu kursach dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich i zachęcamy wszystkich do korzystania z nich. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://erasmusplus.org.pl.   


Podsumowanie pierwszych mobilności
Dnia 30 sierpnia 2017r. na RP rozpoczynającej rok szkolny 2017/18 koordynator projektu Pani Ewa Kowalczyk Mikołowska zapoznał członków RP z projektem unijnym realizowanym w ramach Akcji 1 Edukacji Szkolnej programu Erasmus+. W swojej prezentacji przedstawiła etapy realizacji projektu, a także krótko omówiła mobilności nauczycielskie odbyte w Londynie w trakcie wakacji oraz przedstawiła mobilności, które odbędą się w miesiącu październiku w Hiszpanii Malaga. Zapoznała nauczycieli z tematyką kursów, omawianymi zagadnieniami, a także ofertę pozaszkolną. Na koniec zostały zaprezentowane zajęcia z pobytu w Londynie, a także z zajęciach, w których braliśmy udział, a także z zajęć w których braliśmy udział.

Jeden cel - wspólna Europa
Szkolenie dla nauczycieli -Anglia, Hiszpania

W roku szkolnym  2017/2018 siedmiu nauczycieli naszej szkoły będzie realizować projekt pt. "Jeden cel- wspólna Europa" finansowany przez UE w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Jest to duży sukces, gdyż dofinansowanie otrzymało tylko 25% wnioskujących szkół. Koordynatorem projektu jest pani Ewa Kowalczyk-Mikołowska, która również złożyła wniosek  w ramach partnerstwa strategicznego szkół dla uczniów naszej szkoły.
Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji językowych oraz poprawa efektów kształcenia
Dzięki projektowi 7 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowych szkoleniach zagranicznych. Będą to szkolenia metodyczne dla językowców oraz kursy językowe dla innych nauczycieli. Pięciu nauczycieli weźmie udział w kursach w Anglii, a dwie nauczycielki pojadą do Hiszpanii. W kursach metodycznych wezmą udział, panie Ewa Kowalczyk-Mikołowska oraz Ewa Kijak-Dacko. Na kursy językowe do Londynu pojadą pani Bogumiła Słowikowska, pani Iwona Idzikowska oraz pan Grzegorz Mikołowski. W Hiszpanii szkolić sie będą pani Anna Hofman i pani Agnieszka Trawińska.
Wierzymy, że zapewnienie większego kontaktu z językiem obcym zaprocentuje lepszymi wynikami z egzaminów oraz wzmocni zdolności komunikacyjne podczas wyjazdów zagranicznych i wizyt w ramach programów wymian międzynarodowych.

 
 

Projekt Erasmus +
Projekt ma na celu umożliwienia kadrze nauczycielskiej doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt międzynarodowego szkolenia umożliwia uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych.
Koordynatorem projektu jest Pani Ewa Kowalczyk Mikołowska, informacja o rekrutacji do projektu jest wywieszona w pokoju nauczycielskim na Tablicy ogłoszeń.
Terminy zgłoszeń od 3 - 8 października 2016 r.

Regulamin Rekrutacji

 
 

Formularz rekrutacyjny

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego