- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Historie życiem pisane

Książka w wersji PDF

Historia szkoły

Monografia szkoły


Historia i tradycja szkoły

    Dzieje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie tworzą dwa - tak samo ważne - rodowody genealogiczne. Stanowią je losy dwóch równolegle rozwijających się szkół, których początek wiąże się z powstaniem w 1920 roku (po II wojnie światowej 15 września 1945 r.) Dokształcającej Szkoły Zawodowej i funkcjonującej od 17 września 1945 roku Prywatnej Miejskiej Koedukacyjnej Szkoły Przysposobienia Handlowego. Historia nie szczędziła tym placówkom licznych zmian natury organizacyjno-formalnej.
     Efektem przeobrażeń dotyczących historii Dokształcającej Szkoły Zawodowej - znanej na przestrzeni lat pod nazwami: Zasadniczej Szkoły Metalowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego - 1950 r., Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa - 1954 r., Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 - 1959 r., Liceum Zawodowe nr 2 - 1974 r. było powstanie w 1976 roku Zespołu Szkół Zawodowych w Kępnie. Z kolei historia Prywatnej Miejskiej Koedukacyjnej Szkoły Przysposobienia Handlowego - funkcjonującej na przestrzeni lat jako Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe - 1949 r., Technikum Przetwórstwa Odpadów Roślinnych i
 Zwierzęcych - 1952 r., Zasadnicza Szkoła Przemysłu Mleczarskiego - 1954 r., Zasadnicza Szkoła Gospodarstwa Domowego i Żywienia Zbiorowego - 1957 r., Technikum Ekonomiczne - prowadzi do narodzin w 1966 roku Liceum Ekonomicznego.
     Wspólne dzieje obu placówek rozpoczynają się w 1977 roku, kiedy to Liceum Ekonomiczne zostaje włączone do Zespołu Szkół Zawodowych w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 25. Od 1984 do 1991 roku szkoła nosi imię Władysława Gomułki. W 1996 roku z
 placówki przy ulicy Sienkiewicza 25 wyodrębnia się nowy zespół. Odtąd na terenie powiatu kępińskiego funkcjonuje: Zespół Szkół Zawodowy nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 25 oraz Zespół Szkół Zawodowy nr 2 przy ulicy Przemysłowej 10. W roku szkolnym 1996/1997 w ZSZ nr 1 powstaje drugie w Kępnie Liceum Ogólnokształcące, natomiast w 1999 roku Oddział Zamiejscowy Wydział Zaoczny Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Od 1 września na mocy uchwały Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 5 marca 2002 r. placówka przyjmuje nową nazwę, funkcjonuje teraz jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
     Szkoła chlubi się licznymi tradycjami. Wśród nich do najważniejszych należą: okolicznościowe apele, szkolne bądź powiatowe sesje popularnonaukowe, zwłaszcza z zakresu wiedzy o regionalizmie, wystawiennictwo, imprezy integrujące uczniów: np. otrzęsiny dla klas pierwszych, studniówki organizowane na terenie szkoły, połowinki, promocja Zespołu (tzw. Targi Edukacyjne Szkoły, wcześniej Otwarte Drzwi Szkoły), integracyjne spotkania pracowników i ich rodzin, Szkolnego Koła Emerytowanych Nauczycieli, organizacja zjazdów absolwentów.

Grażyna Gatner i Beata Wylęga-Grygierzec

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego