Komunikaty OKE - ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty OKE

Dla ucznia > Egzamin zawodowy > Nowy egzamin

Komunikat w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej

Komunikat w  sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego