- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla rodzica

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2018/2019

W dniu 28 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Rodziców Szkoły, w którym uczestniczyli przedstawiciele rad klasowych.

Jednym z punktów porządku obrad było podziękowanie ustępującym rodzicom za oddaną pracę na rzecz szkoły i okazaną życzliwość:
Pani Joannie Adamczyk
Pani Lucynie Albert.

Rodzice spośród siebie wybrali nowy skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 który przedstawia się następująco:

Magdalena Woch -  przewodnicząca
Aneta Szydlik - wiceprzewodnicząca
Monika Napierała - skarbnik
Alina Skupień - sekretarz
Małgorzata Pisarska - członek
Bożena Krystek - członek
Danuta Lasecka - członek

Komisja Rewizyjna
Stanisław Młynarczyk - przewodniczący KR
Katarzyna Leśniarek - wiceprzewodnicząca KR
Justyna Dominik - członek KR


Składka na radę rodziców

Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna
na Radę Rodziców wynosi:
60,00 zł ( 6,00 zł na miesiąc) na pierwsze dziecko,
30,00 zł na drugie i kolejne dziecko (od roku szkolnego 2017/2018)

Składka jest dobrowolna,
a jej wysokość uzależniona jest od możliwości finansowych każdej rodziny.

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich rodziców uczniów naszego szkoły
o jak najżyczliwsze przyjęcie tej decyzji licząc na zrozumienie i szeroką współpracę.

Wpłaty mogą być przekazywane na konto:

SBL w Kępnie     93 8413 0000 0021 6906 3000 0001
( z dopiskiem „ składka na Radę Rodziców , imię i nazwisko, klasa)

lub u swoich skarbników klasowych czy wychowawców.

Składki od Państwa na Radę Rodziców przeznaczane są
na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, m.in.
dofinansowanie do wycieczek; połowinek i studniówek;
do wyjazdów naszej młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody sportowe;
wspomaganie przy uroczystościach szkolnych ,
 zakup nagród dla uczniów czy pomocy naukowych.

Dziękuję
Przewodniczący Rady Rodziców

Inicjatywy Rady Rodziców


Zapraszamy do współpracy - czekamy na pomysły

Co należy zrobić, aby uczniowie i rodzicie zechcieli aktywnie
zaangażować się w życie szkoły, mieli poczucie tego,
że mają wpływ na to co się w niej dzieje
i dobrze się w niej czuli?


Właśnie po to, byśmy potrafili odpowiedzieć na to pytanie
proponujemy by powstał projekt:

"Szkoła współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły."


Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między
wszystkimi, którzy tworzą społeczność szkolną.

Spróbujmy stworzyć razem szkołę nowoczesną,
demokratyczną, a przede wszystkim taką,
która będzie źródłem sukcesów, satysfakcji i zadowolenia
dla rodziców i ich dzieci - uczniów naszej szkoły.

Zapraszamy do współpracy - czekamy na pomysły.

Rada Rodziców

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego