- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stowarzyszenia Absolwentów

 
 

Fundacja Wrota Wielkopolski informuje tegorocznych maturzystów o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, w wysokości 5.000 zł (tj. 500 zł. × 10 miesięcy).
Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają dobre wyniki na maturze, którzy będą dalej kontynuować naukę na studiach dziennych, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 1600 zł brutto.
Wnioski należy złożyć w terminie do 28 lipca 2017 r.  
Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://wrotawielkopolski.org.pl

Dawnych wspomnień czar
27 stycznia 2017 r. w sali 33 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie spotkali
się absolwenci, którzy 19 lat temu zdawali w murach tej placówce swój egzamin maturalny.
Na spotkaniu zjawiła się znaczna część klasy liceum ekonomicznego, ci uczniowie, którzy nie mogli spędzić tego wieczoru wspólnie ze swoją klasą i wychowawczynią mieli rzeczywiście poważne powody (np. pojawienie się na świecie oczekiwanego brzdąca). Organizatorki (Lucyna Forysiak-Szymczak, Aleksandra Kurzawa –Wiśniewska i Ewelina Fierek-Malinowska) spisały się na medal, ich dawna klasopracownia na tę noc zamieniła się w salę pełną wspomnień. Ciepłe dania oraz pyszne ciasto dopełniły całości i wszyscy poczuli się jak w domu. Atmosfera pod wspomnienia została przygotowana. Po odczytaniu przez wychowawczynię Grażynę Gatner  listy obecności rozpoczęło się pełne serdeczności biesiadowanie. Najpierw w ruch ruszyły przyniesione zdjęcia i kronika klasowa, którą przez cztery lata prowadziły: Aneta Wesoła-Frąckowiak, Ewa Tereba-Strycharek, Iwona Heresztyn i Karolina Witak. W klasowej kronice utrwalono oprócz informacji z czterech lat zdobywania wiedzy, także wiadomości o studniówce, a nawet maturze, całość kończy tablo i zdjęcia z zakończenia nauki, co oznacza, że kronikarki spełniły swoje zadanie na szóstkę, bo doprowadziły dzieje klasy do ostatniego dnia pobytu w szkole. Niemałe zainteresowanie wzbudziły umieszczone tam  fotografie z dzieciństwa. Ten ciekawy dokument liceum przechowywała skrupulatnie wychowawczyni, która teraz tę rolę przekazała Ewelinie, dawnej zastępczyni przewodniczącego szkoły. Wspomnienia obejmowały różne wydarzenia, a tych jak się okazało było całkiem sporo, oto niektóre z nich: kilkudniowe wypady na biwak do Kobylej Góry, wyjazdy do teatru, wyjścia na wernisaże, a także malarskie wystawy do Galerii Sztuki AE w dawnym Domu Kultury, udział w pokazie mody pani Wiesławy Gzik, w akademii z okazji stulecia istnienia kępińskiego szpitala, lekcje pokazowe z udziałem wielu nauczycieli oraz dyrekcji i wreszcie przebieg codziennych zajęć według szkolnego planu, zwłaszcza tych prowadzonych przez wówczas bardzo „nielubianych” nauczycieli, a dziś wspominanych z sentymentem i nutą życzliwej uszczypliwości. Opowiadano o swoich rodzinach, pracy, wspominano studia oraz niespodziewane spotkania w różnych miejscach Polski.
Wiele radości sprawiło też odtworzenie nagranej studniówki, film przedstawiał osoby występujące, czyli klasę IV LE, przygotowania do wielkiej nocy, zabawę studniówkową, część artystyczną oraz wywiady. Te ostatnie zostawiliśmy już na następne spotkanie. Wieczór okazał się bowiem za krótki. Podczas spotkania padła propozycja zorganizowania drugiej studniówki całego rocznika 1998 - po 20 latach zdania matury i ukończenia szkoły. Czasu pozostało niewiele, przed absolwentami więc sporo pracy.

 
 

Spotkanie absolwentów Liceum Ekonomicznego

16 października  2015 roku absolwenci Liceum Ekonomicznego z rocznika 1995 ( rok ukończenia szkoły ) spotkali się, aby dwadzieścia lat po maturze wrócić do, jak się okazuje z perspektywy czasu, najlepszych i najbardziej beztroskich lat. Spotkanie było też okazją do przedstawienia swoich osiągnięć życiowych  i planów na przyszłość.
Należy podkreślić, że  zdecydowana większość z 35 – osobowej grupy doskonale radzi sobie w zawodzie ekonomisty, prowadząc biura rachunkowe, wykonując zawód   księgowych,  specjalistów do spraw kadr czy też zajmując kierownicze stanowiska.  Duża grupa prowadzi własną działalność gospodarczą.
Wychowawczyni klasy Bogumiła Drobina podkreśliła, że jest dumna z sukcesów wychowanków i wyraziła nadzieję, że niebawem ich dzieci staną się częścią społeczności szkolnej ZSP Nr 1.
Rozstając się absolwenci postanowili, że okazją do kolejnego spotkania będzie zjazd absolwentów w setną rocznicę szkolnictwa zawodowego na terenie Kępna, która zbiega się z ćwierćwieczem po maturze.

Spotkanie Prezydium Stowarzyszenia Absolwentów

         W dniu 13 listopada 2014r. o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie Prezydium Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. Na spotkaniu prezes stowarzyszenia podsumował działania stowarzyszenia w ostatnim okresie oraz poinformował zebranych o planowanym wydaniu publikacji książkowej ,,Wpisani w dzieje szkoły”. Publikacja ta ma na celu przybliżenie czytelnikom dziejów i sukcesów naukowych, zawodowych i społecznych nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły.
Na spotkanie zaproszono autorki – panie: Grażynę Gatner i Beatę Wylęgę-Grygierzec, które przedstawiły ogólne zarysy
i harmonogram prac nad publikacją.
W trakcie dyskusji, wskazano na potrzebę poszerzenia treści książki o dokonania nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi. Panie Marzena Kalinowska (skarbnik stowarzyszenia), Alicja Gawińska (członek Komisji Rewizyjnej) oraz pan Michał Balcer (zastępca prezesa stowarzyszenia) zaoferowali pomoc w zebraniu informacji o nauczycielach i pracownikach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi.
Należy podkreślić, że publikacja otrzymała wsparcie ze środków zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 20 806,88 zł.

W najbliższym czasie dojdzie do podpisania przez członków zarządu w osobach panów: Marka Noculaka (prezes)
i Janusza Pruchnickiego (sekretarz) umowy o przyznaniu pomocy finansowej.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej

        Delegacja Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w osobach prezesa stowarzyszenia – Marka Noculaka oraz sekretarza Janusza Pruchnickiego udała się w dniu 2 grudnia 2014r. do Poznania w celu podpisania umowy o przyznanie pomocy finansowej ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację małych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Umowę ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisała pani Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Za pieniądze w kwocie 20 806,88 zł stowarzyszenie zrealizuje wydanie publikacji pt. ,,Wpisani w dzieje szkoły”, której celem jest przybliżenie czytelnikom dziejów i sukcesów naukowych, zawodowych i społecznych nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Projekt zostanie zrealizowany na obszarze LSR w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Wrota Wielkopolski” do końca marca 2015r.

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Kępnie

     W dniu 26.03.2013 r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem członkowie Stowarzyszenia podjęli Uchwałę o przekształceniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem w Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.

Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 63 - 600 Kępno ul. Sienkiewicza 25.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i
 pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspierania dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć   plastycznych, muzycznych, teatralnych i sportowych,

  • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

  • organizowanie konferencji, seminarium, szkoleń i wykładów,

  • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,

  • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

  • fundowanie stypendiów,

  • pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

  • prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.


Władze Stowarzyszenia:


Zarząd:

   Marek Noculak - Prezes Zarządu
   Michał Balcer - Zastępca Prezesa Zarządu
   Janusz Pruchnicki - Sekretarz
   Marzena Kalinowska - Skarbnik
   Leszek Biegasik - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

   Marcin Włodarczyk - Przewodniczący
   Alicja Gawińska - Zastępca Przewodniczącego
   Marcin Hofman - Członek Komisji

Wszytskich chętnych Absolwentów i Przyjaciół zapraszamy do pracy w Stowarzyszeniu.

Deklaracja Członkowstwa


Statut Stowarzyszenia

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego