- ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wolni - nie uzależnieni
Nasza grupa na fb

Cele Projektu
Celem realizacji zadania pn. „WOLNI – NIE UZALEŻNIENI” jest zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne stosowanie produktów leczniczych np.  leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Kształtowania prozdrowotnej i prospołecznej postawy wobec życia, w tym świadomego unikania substancji psychoaktywnych. Ponadto uwrażliwienie młodzieży na problemy ich rówieśników. Minimalizowanie ryzyka powodującego, że dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne.
Założeniem projektu jest podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez :
- inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności,
- promowanie zdrowego stylu życia bez używek,
- przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia uzależnienia i konsekwencji eksperymentowania z używkami,
-pobudzenie do refleksji nad własną postawą życiową,
- kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
Realizacja projektu odbywa się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w trybie zajęć pozalekcyjnych.
Projekt podzielono na dwa bloki. Taki podział odzwierciedla zaproponowaną formę pracy z młodzieżą.
Pierwszy blok to praca warsztatowa z grupą uczniów tworzących 4 grupy liczące po 3-4 osoby.
Efektem pracy warsztatowej uczniów będą projekty: -spotu edukacyjno-społecznego,
- plakatu i ulotki,
- konta tematycznego na portalu społecznościowym Facebook,
- zakładki tematycznej na stronie internetowej szkoły.
Drugi blok stanowiły konsultacje indywidualne z gronem specjalistów zatrudnionych w ramach projektu. Założono udział pedagoga/terapeuty uzależnień, ratownika medycznego oraz psychologa.
W/w osoby prowadzić będą dyżury w łącznym wymiarze 30 godzin. Dyżury z uwagi na pandemię będą prowadzone w trybie on-line z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej szkoły. W założeniu ma być to forma zapewniająca dyskrecję i bezpośredni kontakt uczniów ze specjalistami. Dodatkowo będzie możliwość kontaktu za pośrednictwem telefonu czy mediów społecznościowych.
W projekcie założono również możliwość konsultacji grup uczniów objętych blokiem pierwszym w zakresie realizowanych przez nich warsztatów.


Uczestnicy projektu

Mikołaj Gasztych
Zofia Gurdak
Paulina Haglauer
Sebastian Kasperek
Piotr Krzak
Sylwia Michlik
Klaudia Pregiel
Oliwia Sroka
Yevhenii Sheshenia
Kamil Tylżanowski
Arkadiusz Wabnic
Julia Wollna

Opiekunowie:
Agnieszka Krysiak
Małgorzata Lisiecka


Pijąc alkohol narażasz sie na wiele niebezpieczeństw zdrowotnych m.in. zatrucia, wypadki próby samobójcze...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego